Конкурси

Конкурс

10.01.2023

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за свободни места

ОБЯВА

 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за свободни места за:

- лекар-специализант по специалност „Лъчелечение“ към Отделение по лъчелечение и метаболитна брахитерапия - Клиника по медицинска онкология.

- лекар-специализант по специалност „УНГ болести“ към Клиника по УНГ болести.

 

Кандидатите е необходимо да подадат следните документи до един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 10.01.2023 г..

 

1. Заявление свободен стил;

2. Автобиография по европейски образец;

3. Копие на диплома за завършено висше образование с приложение;

4. Медицинско свидетелство.

 

Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu.

Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи по имейл деня и часа.