Конкурси

Конкурс

29.08.2022

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за свободно място за лекар-специализант по специалност „Неврохирургия“ към Клиника по неврохирургия.

ОБЯВА

 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за свободно място за лекар-специализант по специалност „Неврохирургия“ към Клиника по неврохирургия.

Кандидатът е необходимо да подаде следните документи до един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 29.08.2022 г.

 

1. Заявление свободен стил;

2. Автобиография по европейски образец;

3. Копие на диплома за завършено висше образование;

4. Медицинско свидетелство.

 

Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu.

              

Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи по имейл деня и часа.