Конкурси

Конкурс

08.08.2022

На основание Заповед № РД-02-450/03.08.2022 г. на Изъплинтелния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД

О Б Я В А 

 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД – СОФИЯ, ул. “Бяло море” № 8

 

На основание Заповед № РД-02-450/03.08.2022 г. на Изъплинтелния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД

 

Във връзка с допусната съществена грешка в обявата на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД за провеждане на конкурси за началници на клиники, отделение и лаборатории, публикувана във вестник „Труд“ на 21.07.2022 г., прекратява обявения конкурс за Началник на отделение за интензивно лечение и медицина на съня към Клиника по интензивно лечение на нервни болести в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, считано от датата на публикуване на обявата за прекратяване на конкурса във вестник „Труд“ на 08.08.2022 г.