Конкурси

Конкурс

01.04.2022

Конкурс за специализанти по ендокринология, обща и клинична патология, образна диагностика и неврохирургия

ОБЯВА

 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за следните свободни места за лекар-специализант: 


- по специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ - 1 място в Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения;
- по специалност „Обща и клинична патология“ - 1 място в Отделение по обща и клинична патология;
- по специалност „Образна диагностика“ - 1 място в Клиника по образна диагностика;
- по специалност „Неврохирургия“ - 1 място в Клиника по неврохирургия

 
Кандидатите е необходимо да подадат следните документи до един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 01.04.2022 г.


1. Заявление свободен стил;
2. Автобиография по европейски образец;
3. Копие на диплома за завършено висше образование по специалност „Медицина“;
4. Медицинско свидетелство.


Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu.
              
Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи допълнително деня и часа.