Конкурси

Конкурс

23.03.2022

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява свободни места за медицинска сестра в Клиника по нефрология

ОБЯВА

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява свободни места за медицинска сестра в Клиника по нефрология.

Кандидатът е необходимо да подаде следните документи:

1. Молба свободен стил;

2. Автобиография по европейски образец;

3.Копие на диплома за завършено образование с професионална квалификация „Медицинска сестра“;

4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават в канцеларията на клиника по нефрология