Конкурси

Конкурс

10.03.2022

Конкурс за специализанти по физиотерапия, ортопедия, анестезиология, неврология и урология

ОБЯВА 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за следните свободни места за лекар-специализант:

  • по специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ - 1 място в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина;
  • по специалност „Ортопедия и травматология“ - 1 място в Клиника по ортопедия и травматология;
  • по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ - 1 място в Клиника по анестезиология и интензивно лечение;
  • по специалност „Нервни болести“ - 3 места в Клиника по интензивно лечение на нервни болести;
  • по специалност „Урология“ - 1 място в Клиника по урология с извършване на специфична дейност по андрология; 

Кандидатите е необходимо да подадат следните документи до един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 01.03.2022 г.: 

1. Заявление свободен стил;

2. Автобиография по европейски образец;

3. Копие на диплома за завършено висше образование по специалност „Медицина“;

4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu.          

Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи допълнително деня и часа.