Конкурси

Конкурс

18.02.2022

Конкурс за специализант по специалност „Медицинска онкология“

ОБЯВА

     УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за свободно място за лекар-специализант по специалност „Медицинска онкология“ в Отделение по медицинска онкология към Клиника по медицинска онкология.
      Кандидатът е необходимо да подаде следните документи до един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 18.02.2022 г.
 
      1. Заявление свободен стил;
      2. Автобиография по европейски образец;
      3. Копие на диплома за завършено висше образование с приложение;
      4. Медицинско свидетелство.
     

        Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu.
    Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи допълнително деня и часа.