Конкурси

Конкурс

07.02.2022

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за специализанти по хирургия, нефрология, неврохирургия, лъчелечение и образна диагностика

ОБЯВА

     УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за следните свободни места за лекар-специализант:

· по специалност „Хирургия“ - 2 места в Клиника по хирургия;
· по специалност „Нефрология“ - 1 място в Клиника по нефрология;
· по специалност „Неврохирургия“ - 1 място в Клиника по неврохирургия;
· по специалност „Лъчелечение“ - 2 места в Отделение по лъчелечение и метаболитна брахитерапия към Клиника по медицинска онкология;
· по специалност „Образна диагностика“ - 1 място в Клиника по образна диагностика;

   Кандидатите е необходимо да подадат следните документи до един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 07.02.2022 г.
 

     1. Заявление свободен стил;
     2. Автобиография по европейски образец;
     3. Медицинско свидетелство.
   4. Копие на диплома за завършено висше образование по специалност „Медицина“;

    Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu            

  Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи допълнително деня и часа.