Клиники

ГРАФИК В ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ КАБИНЕТ

Часови пояси от 09 до 14 часа

Понеделник
акад. д-р Чавдар Славов, дмн (12-14 ч)
проф д-р Йорданка Узунова, дмн
Вторник
доц. д-р Еленко Попов
Сряда
доц д-р Валентин Владимиров
Четвъртък
д-р Дмитрий Дмитренко
Петък
д-р Борислав Божков и д-р Радостина Георгиева

ЗА КОНТАКТИ:

02/9432 248 (от 13,30 до 14,30 часа) – за контакт с лекарите от клиниката
02/9432 419 (от 13,30 до 14,30 часа) – за определяне на дата за операция
02/9432 381 (от 13,30 до 14,30 часа) – манипулационна
02/9432 201 (от 13,30 до 14,30 часа) – за записване за свободен платен прием, за записване за преглед при уролог, както и за записване за операция.

ПРИЕМЕН УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ - №225.
Намира се на втория етаж в ДКБ ( диагностично – консултативния блок).

В него се извършват:

 • Преглед, консултации и прием на пациенти
 • Диагностични изследвания и манипулации
 • Обработка на необходимата документация при постъпване в болницата (лист „История на заболяването, декларации). Пациента подписва информирано съгласие за извършване на определени операции и манипулации.
 • Издаване на формуляри за лабораторни и образни изследвания и консултации за хоспитализация
 • Катетеризации и ехографии
 • Интракавитарни инстилации на лекарствени средства

ФУНКЦИОНАЛЕН КАБИНЕТ, който разполага с необходимата съвременна апаратура за амбулаторна диагностика на заболявания на пикочния мехур и уринарната система ( ситуиран е до урологичния кабинет - 225)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

 • Направление за хоспитализация – Талон №7 от общопрактикуващ лекар или специалист
 • Амбулаторен лист от насочващ лекар
 • Лична карта
 • Лична амбулаторна карта (ЛАК), при необходимост от издаване на болничен лист
 • Резултати от извършени до момента изследвания, консултации, и други медицински документи
 • Тоалетни принадлежности
 • Бележки за дарена кръв (за голяма отворена операция)

ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ В КЛИНИКАТА

 • Пациентите се приемат между 8 и 9 часа в приемния урологичен кабинет – 225
 • След това се изпращат в клинична лаборатория за изследване на кръв и урина
 • Изпращат се в кардиологичен кабинет за ЕКГ и консултация с кардиолог
 • Прави рентгенография на бял дроб и сърце * Подписват декларации и информирано съгласие
 • Попълва анкетна карта за евентуално наличие на симптоми и епидемиологични данни за COVID 19.
 • Оформя се лист „История на заболяването“ и пациента се изпраща заедно с цялата документация в клиниката.
 • При постъпване в Клиниката, пациента се приема в определената за него стая;
  Дава му се възможност да се настани, да се преоблече и да разпредели личните си вещи в определените за целта шкафове и гардероби.
 • Взема се кръв за кръвна група
 • Запознава се с правилника за вътрешния ред на Клиниката.

Клиниката се намира на II етаж в стационарния блок на болницата – входът е по стълбите във вътрешния двор на болницата.

ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

 • Изписването се извършва между 10 и 11 часа, след оформяне на документите
 • На пациента се издават два броя епикризи или една етапна епикриза, ако се изчаква получаване на хистологиен резултат
 • Ако е необходимо се издава болничен лист
 • Пациентът получава окончателна сметка в случаите, при които НЗОК не заплаща скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение, както и потребителска такса (x 5,80 лв на ден), които заплаща на касата на болницата и получава фактура
 • Допълнително заплащане се налага при избор на екип
 • Пациента има право на два контролни прегледа в рамките на един месец

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Свиждане с пациентите има всеки ден от 16 до 18 часа (с изключение на временно наложени допълнителни ограничения)
 • Информация за пациенти, лекувани в Клиниката може да се получи всеки делничен ден от 12,30 до 13,30 часа от лекуващия лекар.