Клиники

ЗА КОНТАКТИ

Поликлиничен кабинет: тел. 02 9432 277
Ръководител клиника: 02 9432 363
Дежурен лекар: 02 9432 541

E-mail: hirurgi@isul.eu

Приемът на болните се осъществява в амбулаторни приемни кабинети.
Кабинетът за планов прием е разположен на І етаж в поликлиничната сграда. Там ще бъдете посрещнати от  от хирург с голям опит. Кабинетът работи от 8.00 до 14.00 часа. В него се осъществяват амбулаторни консултации, превръзки, манипулации.

Кабинетът за прием по спешност се намира на партера. Той функционира денонощно. Дежурният хирургичен екип осъществява прегледи, консултации, изследвания по спешност, а при необходимост уточнява показанията за операция, приема пациентите и извършва хирургическата намеса.

Следоперативното наблюдение се извършва в модерно, съвременно оборудвано следоперативно отделение. Отделението има самостоятелна климатизация. В следоперативния период за пациентите се грижат опитни медицински сестри. За ранното раздвижване и рехабилитация на болните ежедневно полага грижи медицински рехабилитатор.

Административният сектор включва кабинетите на ръководителя на клиниката, на зав.отделенията и главния административен асистент, както и лекарски кабинет.

Административното обслужване при постъпване и изписване на пациентите се осъществява в канцеларията.Тук Вашата медицинска документация ще бъде приета за регистриране, ще получите указания във връзка с хоспитализацията Ви, след което ще Ви насочат към болничните стаи и контакт със старшата сестра. Същевременно тук ще получите вашата епикриза и болничен лист при изписване, успоредно с уреждане на административните формалности.

Богатство за Клиниката по хирургия е неговото oтделение за еднодневна хирургия. В приемния кабинет се осъществява преглед от всеки хирург от състава на клиниката, избран от Вас. Отделението по еднодневна хирургия разполага с 4 болнични стаи с по 2 легла и самостоятелен санитарен възел. Оборудвани са с модерни легла и техника за следоперативно лечение и наблюдение. Във всяка стая има телевизор и интернет-връзка.