Клиники

Български лекар изобрети приставка за скенер, която подобрява диагностиката на рака на гърдата | ИСУЛ

Новини

30.11.2021

Български лекар изобрети приставка за скенер, която подобрява диагностиката на рака на гърдата

Д-р Йордан Спирдонов, специалист по образна диагностика от столичната УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” изобрети приставка за подобряване точността при диагностика и прецизно определяне на стадия при рак на млечните жлези. 

Той смята, че при при стандартна компютърна томография по гръб гравитацията води до изместване встрани и деформация на млечните жлези, което може да влоши диагностиката. Изобретението на д-р Спирдонов позволява да бъде използвана нова позиция на тялото - по корем, с което тази опасност е избегната. Това повишава точността и дава възможност да бъдат открити патологични изменения в гърдите. 

Д-р Спирдонов дари 12 комплекта от приставките на държавните комплексни онкологични центрове от цялата страна, за да могат повече пациенти да се възползват от предимствата, които дава новата приставка. 

Един комплект включва два модела с височина 14 и 22 см и може да се използва в зависимост от размера на млечните жлези.

Източник: www.zdrave.net