Клиники

Във връзка с оптимизиране работата на Центъра за съвременна диагностика и лечение на туморите на простатната жлеза, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ обявява конкурс  | ИСУЛ

Новини

29.09.2023

Във връзка с оптимизиране работата на Центъра за съвременна диагностика и лечение на туморите на простатната жлеза, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ обявява конкурс

ОБЯВА

 

Във връзка с оптимизиране работата на Центъра за съвременна диагностика и лечение на туморите на простатната жлеза, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 

- ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ УРОЛОГИЯ

- ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ

- МЕДИЦИНСКИ ФИЗИК

- МЕДИЦИНСКА УРОЛОГИЧНА СЕСТРА

- САНИТАР

 

Кандидатстването ще ви даде шанс да бъдете част от бъдещето в медицината. Центърът за съвременна диагностика и лечение на туморите на простатната жлеза е уникален за България. Това е единственото място, в което се извършва  брахитерапия с ниска мощност на дозата за лечение на рак на простатната жлеза. Методът е иновативен и много перспективен. Осъществява се от мултидисциплинарен екип, за който е осигурено обучение в специализирана клиника в Словакия. Работата в центъра за брахитерапия е на функционален принцип и в останалото време ще се участва пълноценно в работата на клиниките.

 

За да кандидатствате по някоя от обявените позиции, моля изпратете:

- Автобиография по европейски образец;


- Копие на диплома за завършено образование със съответната за позицията професионална квалификация;

 

Документите си можете да изпращате на имейл: pr@isul.eu

За допълнителна информация във връзка с обявените свободни позиции – Галина Александрова, ст. м.с. – Клиника по урология и андрология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – тел. 02 94 32 419 (между 12:00 и 14:00 часа).