Клиники

Вълнуваща колекция | ИСУЛ

Новини

07.07.2023

Вълнуваща колекция

Поредна изложба с избрани творби от колекцията на акад. проф. д-р Чавдар Славов – световно признат специалист по урология, ценител на изкуството, дарител, почетен гражданин на Кюстендил, се състоя през юни в художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора“ в Кюстендил.

Сред медиците акад. проф. д-р Славов е известен като визионер. Той е един от първите в света, който разработва и въвежда реконструктивните операции на мъжката уретра с ламбо от букална лигавица. Автор е на над 420 научни публикации, 13 рационализации и изобретения, 18 монографии и учебници. Участник е в пансветовния проект „Practical“, който изучава генома на рака на простатната жлеза.


Акад. проф. д-р Чавдар Славов

В културните среди акад. Славов се ползва с безспорен авторитет на духовно извисена личност. Любовта му към изкуството вече 40 години го води в неговите изяви на колекционер. Макар че определя себе си само като ценител, той неотклонно следва благородната мисия да популяризира у нас и по света българското изобразително изкуство, като организира изложби, дарява на музеи и галерии прекрасен каталог, представящ колекцията му от графични творби, каталог, който по мнението на акад. Светлин Русев „до известна степен се явява като български учебник по графична култура и майсторство“.

Сегашната експозиция беше посветена на изкуството на живописта. Показани са 61 картини на именити автори, много от които са представени с най-значимите си постижения. Изложбата бе открита от българския изкуствовед и художник Пламена Рачева, специалист в сферата на художествената критика, историята на старото и съвременното изкуство, графиката и неконвенционалните форми. Тя изтъкна умението на акад. Славов да изгражда непосредствен, човешки контакт с художниците и да прониква в същината на тяхното изкуство, в проблематиката и идеите, които ги вълнуват.

„Картините от тази изложба са подбрани с разбиране към високия вкус в изкуството“, подчерта Пламена Рачева. Колекцията дава възможност да се види ролята на времето, как то променя идеите и търсенията на авторите. Днешното изобразително изкуство е изключително интересно, защото не е затворено в някакви норми, нито в технологията, нито в изразните средства. Сега свободата, която имат творците, е безгранична. Единственото, което остава за тях, е как да усвоят тази свобода.

Сред разнообразието от жанрове, стилове и техники на представените творби се открояват имената на класици в родната живопис, както и на съвременни художници. Докосването до техните произведения е изключително преживяване не само за експерти и ценители, но и за всеки непредубеден зрител, отворил сетивата си за среща с изкуството.

Източник: Вестник „Форум Медикус“