Клиники

Доц. д-р Мая Белитова, ИСУЛ
Доц. д-р Мая Белитова

Образование:

1994г. – медицина, Медицински Университет – София с отличен успех


Специализации:

1998г. – специалност „Анестезиология и Интензивно лечение“

2003, 2004, 2010 – Antimicrobial Therapy in ICU, Vienna Austria; Budapest Hungary, Rome Italy

2014г. – „Здравен мениджмънт“

2017г. – Ultrasound in ICU, London, UK

2018г. – Critical Care, Geneva, Switzerland

2019г. – Lung protective ventilation during Anesthesia and Critical care. Madrid, Spain

2021г. – ВСД „Терапевтична афереза“


Регистрация:

Български лекарски съюз


Професионално развитие:

1996г. – 2010г. – последователно: асистент, ст.асистент, главен асистент към Катедра по Анестезиология и Интензивно лечение, МУ - София

2008г. – доктор по медицина, ВАК - Дисертационен труд на тема: „Промени в хемодинамиката и белодробния газообмен по време на Артропластика на тазобедрената става“.

от 2010г. – Доцент - Катедра по Анестезиология и Интензивно лечение, МУ – София.

от 2014г. – Началник Клиника по Анестезиология и Интензивно лечение – ИСУЛ

2017г. – 2021г. – Председател на Етична комисия към МЗ, ИАТ

2017г. – 2020г. – Зам.Директор на УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ“ – ЕАД по Медицинската дейност

от 2021г. – Ръководител на Катедрата по Анестезиология и Интензивно лечение, МФ, МУ – София


Членство:

Член на Борда на Българското Дружество по Анестезиология и Интензивно лечение

БУЛСПЕН

Българско дружество за изследване и борба с болката

Българско дружество по хранене и диететика

European Society of Anesthesiology


Публикации:

В пълен текст в български и чуждестранни специализирани издания: над 100 бр.