Клиники

За пациентите полагат грижи 7 медицински сестри и един фелдшер.

Всичките притежават сертификат за упражняване на професията и сертификати от различни курсове по линия на СДО.

Галина Александрова

старша медицинска сестра

През 2009 г. придобива бакалавърска степен по "Управление на здравните грижи"“",
а през 2011 г. – магистърска степен по Здравен мениджмънт в МУ, София.

Виж повече
Борислава Желязкова

фелдшер, бакалавър по здравни грижи

Притежава сертификати за операционна, реанимационна и трансплантационна сестра. Професионалист на годината’ 2017 в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и регионалната колегия на БАПЗГ, София

Здравка Попова

медицинска сестра

бакалавър по управление на здравните грижи, магистър по социална педагогика;
oперационна сестра, специализирала в областта на нискодозовата брахитерапия.

Даниела Василева

медицинска сестра
бакалавър по социални дейности

Рашка Цветанова

медицинска сестра
бакалавър по управление на здравните грижи

Маруся Стоилова

медицинска сестра
бакалавър по здравни грижи

Мария Братанова

медицинска сестра

Медицински колеж към МУ, София, бакалавър по социални дейности

Ваня Тодорова

медицинска сестра

трудов стаж в клиниките по имунология и еднодневна хирургия;
към настоящия момент в приемно-консултативен урологичен кабинет

Веска Пенчева

медицинска сестра
бакалавър по здравни грижи

Милена Стоичкова

технически сътрудник

Санитарно-хигиенното обслужване в клиниката се осъществява от 6 санитари:

Цветана Димитрова Стоилова
Зоя Велинова Боянова
Таня Михайлова Боянова
Дафинка Иванова Свиленова
Светослав Руменов Стефанов
Даринка Трифонова Маринова
Надка Гатева Раева