Клиники

Awesome Image
Професор д-р Бойко Георгиев Коруков, дм, ИСУЛ
Професор д-р Бойко Георгиев Коруков, дм

Началник Клиника по хирургия

Лекари

Проф. д-р Бойко Коруков дм – началник на клиниката

Проф. д-р Николай Пенков дм 

Доц. Д-р Теофил Седлоев дм 

Д-р Георги Желев – главен административен асистент 

Д-р Петър Първанов - ординатор 

Д-р Явор Асенов дм – главен асистент 

Д-р Даниел Виячки дм – главен асистент 

Д-р Цветелина Спиридонова дм – главен асистент 

Д-р Марин Парунев - асистент 

Д-р Димитър Пейчинов – асистент 

Д-р Славяна Ушева - ординатор 

Д-р Мирослав Абаджиев - ординатор 

Д-р Иван Димитров - ординатор 

Д-р Ивелина Георгиева - ординатор 

Д-р Тодор Янев - ординатор 

Д-р Борис Кунев – ординатор

Медицински сестри

Мариана Стаменова - ст. мед. сестра в Клиника по хирургия 

Соня Зашева – старша сестра на операционен блок 

Йоланда Янева 

Веселина Желева 

Анка Талева

Сирухи Саркизян

Вероника Първулова

Емануела Джибрил

Ирина Мишева

Емилия Стоилова

Стела Илиева

Диана Анкова

Лазарина Анкова

Биляна Атанасова

Лорика Пинтилие

Лидия Андонова

Антоанета Петрунова

Нели Хаджиева

Росица Дойчинова

Тодорка Христова

Милена Алексиева

Мария Цонева

Йорданка Манолова

Анелия Ангелова

Саркис Хачикян

Санитари

Миглена Димитрова

Руси Михайлов

Мариана Козовска

Ива Василева

Вера Иванова

Аделина Миланова

Марияна Владимирова

Миглена Димитрова

Марияна Владимирова

Антоанета Георгиева

Катя Демирева

Антоанета Георгиева

Евгения Герова

Кирил Трайков

Анелия Йотова

Виолина Русева

Пенка Стоянова

Полина Станева

Катя Демирева

Инспектор по набиране на мед. информация:

Божидарка Матова