Клиники

ИСУЛ


Клиника по урология с извършване на специфична дейност по андрология


Първата Клиника и Катедра по Урология са създадени на 17.12.1951 г в ИСУЛ (Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите) с първи ръководител проф. д-р Антон Червенаков. Тя е първото официално държавно научно звено, в което българските лекари получават знания и придобиват специалност по урология.

През 1972 г след извършено преструктуриране и създаване на Медицинска академия, включващо преместване на Клиниката по урология към състава на Александровска болница, в ИСУЛ престава да съществува урологична структура . След решение на Борда на Директорите на ИСУЛ от 18.11.2014 г.,се създава нова клиника – Клиника по урология със специфична дейност по андрология. Нейни създатели са проф. Йорданка Узунова, доц. Валентин Владимиров и д-р Симеон Рангелов. От края на 2016 г. към екипа се присъединява и проф. Чавдар Славов, дмн, водещ уролог и андролог.

Новосъздадената клиника е с национално значение. Тя е една от основните урологични клиники в страната. Предоставя уникална, съвременна, своевременна, бърза и качествена медицинска помощ чрез съвременна диагностика и високоефективни методи на лечение. В клиниката се съблюдават правилата за добра медицинска практика.

Участва в обучението на студенти по урология и спешна медицина, както и за следдипломна квалификация.

Клиниката по урология и андрология разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени фирми, в това число за ендоскопска („безкръвна“) оперативна дейност за лечение на туморите на пикочния мехур и простатната жлеза; монитори за осъществяване на продължителен мониторен контрол на пациентите, перфузори.

Към момента Клиниката извършва лечение на всички заболявания на пикочо-отделителната и мъжката полова система.

Това е единствената клиника в България специализирана в областта на:

 • Лечение на стриктурите на мъжката уретра чрез пластика на дефектите с букална или лингвална лигавица; Допълнителна информация (тук в последствие ще се линкне допълнителна информация)
 • Клиниката е референтен център за лечение на тумори на простатната жлеза, а за карцином на простатата – затворен цикъл на лечение – диагностика, оперативно лечение, диспансеризация и при необходимост последващо хормоно-, химио- или лъчелечение; Допълнителна информация
 • Извършва се съвременно хирургично лечение на болестта на Пейрони (Индурацио пенис пластика; Допълнителна информация
 • Андрологични операции при мъжко безплодие, хипоспадии, еписпадии, крипторхизъм; Допълнителна информация
 • Фертилитетни нарушения при мъжа – съвременна диагностика и лечение; Допълнителна информация
 • Лечение на свръхактивен пикочен мехур; Допълнителна информация
 • Лечение на инконтиненция на урината; Допълнителна информация
 • Лечение на уролитиазата чрез миниинвазивни операции и технологии (лазерна литотрипсия) с хибриден лазер едновременно предлагащ ефектите на тулиевото и холмиевото лазерно лечение – последно поколение лазерна машина, с модулиране на лазерно лъчение, даващо ефекта на тулиевия лазер и високо енергетични, къси светлинни импулси с относително голяма работна честота – пулсово лазерно лъчение, даващи ефекта на холмиевия лазер. Едновременното наличие на тези два режима прави този хибриден лазер най- универсалния урологичен лазер в момента – подходящ както за лечение на бъбречно-каменна болест, така и за меки тъкани – простата (вапоризация и енуклеация), тумори на пикочния мехур и уретерите, стриктури на уретрата и уретерите.

Клиниката разполага с ехограф – висок клас, специализиран в диагностиката и фокалната терапия на рака на простатата с наличен софтуер и специализиран трансректален трансдюсер. Допълнителна информация

ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ТУМОРИТЕ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА

Към Клиниката е създаден „Център за комплексна терапия на туморите на простатната жлеза“. Центърът дава възможност за ранна и прецизна диагностика на туморите на простатната жлеза, както и условия за въвеждане на изкуствения интелект в урологичната практика. Вторият основен аспект на Центъра е провеждането на минимално-инвазивно лечение на заболяванията на простатата, което съчетава висока ефективност с бързо възстановяване на пациента. Високотехнологичните и иновативни методи в Центъра се извършват от специалисти с дългогодишен опит и значителен професионален и академичен опит в областта на заболяванията на простатата под лидерството на основателя и ръководител на Центъра акад. д.р Чавдар Славов, дмн.

В Клиниката има функционален кабинет, който разполага с необходимата съвременна апаратура за амбулаторна диагностика на заболявания на пикочния мехур и уринарната система.

 • флексибилен уретроцистоскоп (гъвкав ендоскоп за диагностика на долните пикочни пътища - уретра, пикочен мехур при двата пола и простатата при мъжете, който позволява да бъде извършен оглед в амбулаторни условия, без дискомфорт и болка, без нужда от болничен престой, без анестезия и влизане в операционна. Изключително е полезен както като метод за първична диагностика, така и в протоколите на проследяване и лечение на тумори на пикочния мехур)
 • урофлуометър
 • 5 канален апарат за уродинамика – високоспециализирана модерна система, позволяваща задълбочено изследване на функцията на долните пикочни пътища по отношение на уринирането.

В клиниката по урология и андрология работят уролози с доказан висок професионализъм и с множество научни разработки, както и специфично обучени професионалисти по здравни ргижи.

Галерия

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Проф. д-р Чавдар Славов, дмн, началник на клиника