Клиники

ИСУЛ


Клиника по неврохирургия


За рождена дата на българската неврохирургия се приема началото на 1942 г., когато е създадено първото отделение по неврохирургия към тогавашната Клиника по невропсихиатрия на Александровска болница. Реализацията на неврохирургията като самостоятелно „академично” звено, като Катедра по неврохирургия се осъществява след създаването на ИСУЛ през 1952 г., с ръководител проф. д-р Филип Филипов. Тогава се поставят основите на академичното обучение и специализация на лекари в областта на неврохирургията. Първите пионери, които придобиват специалност по неврохирургия в ИСУЛ, оглавяват по-късно клиниките по неврохирургия във ВМИ – Пловдив, Военна болница, Институт „Пирогов”, ВМИ – Варна.

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ разполага с две операционни зали и 10 легла

Диагностично-лечебната и оперативната дейност на клиниката включва следните най-важни направления:

  • Болни за оперативно и консервативно лечение, болни с черепно-мозъчни травми и гръбначно мозъчни травми. 
  • Болни за оперативно лечение с тумори на ЦНС и периферната нервна система.
  • Болни за оперативно лечение на артериални аневризми и други съдови малоформации на ЦНС.
  • Болни с дегенеративни заболявания на гръбначния стълб във всичките му области. 
  • Болни за оперативно лечение некласифицирани другаде заболявания, като хидроцефалия, епилепсия, хирургия на болката и функционална неврохирургия.

В Клиниката се приемат болни насочени от ЦСМП, личен лекар, ДКЦ, районни и Национални болници, частни здравноосигурителни компании и по собствена преценка и желание срещу заплащане. Клиниката разполага с високо квалифицирани специалисти, които освен ежедневната клинична операционна дейност са и републикански консултанти по неврохирургия, осъществяващи консултативна помощ на всички болници в страната.

Въведени са нови диагностично-терапевтични методи с уникална апаратура единственна за България и Югоизточна Европа

Апарат INTRABEAM на фирма ZEISS за интраоперативно облъчване на гръбначно-мозъчни малигнени тумори.

Интраоперативно дълбочинно облъчване до 40 Gy на гръбначно-мозъчни малигнени тумори комбинирано с вертебро или кифопластика. Постига се аналгезия и стабилизация на гръбначния стълб.

Обучение

Като база за обучение на студенти по медицина на Катедра по неврохирургия и на Клиничен център по неврохирургия, клиниката осъществява учебно-преподавателска дейност на студенти по медицина, следдипломно обучение и обучение на лекари по спешна медицина и невролози.

Упражненията със студенти, семинарите и лекциите със студенти и специализиращи лекари се провеждат по плана на Катедрата по неврохирургия и научните програми за курсове и индивидуално обучение по линия на СДО.