Клиники

ИСУЛ


Медицински център „ИСУЛ - Царица Йоанна”


Консултации чрез направление №3 на НЗОК на територията на болницата се извършват от Медицински център „ИСУЛ - Царица Йоанна”.


РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕГЛЕДИ НА ПАЦИЕНТИ

За лекарите с регистрация в СУПЕРДОК
1. C направление по НЗОК, с предварително записан час през СУПЕРДОК в интернет (www.superdoc.bg)
2. Платен прием или със здравноосигурителен фонд, с предварително записан час през СУПЕРДОК в интернет (www.superdoc.bg)
3. Пациенти с направление по НЗОК без записан час – само при наличие на свободен час по НЗОК или при отказал се пациент по НЗОК - с изчакване.
4. Пациенти платен прием, без записан час, при наличие на свободен час в часовте за свободен прием - с изчакване.
За лекарите без регистрация в СУПЕРДОК - с обаждане по телефон: 02 9432 207 за информация

 


ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Телефон: 02 9432 207 

Email: msc_isul@abv.bg 

www.isul.bg

Центърът е разкрит през април 2002 към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД. Той е един от първите и един от най-големите центрове за специализирана извънболнична помощ, работещи към болниците в България. 

Намира се на територията на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, в сградата на бившата поликлиника – сега „Спешна помощ”, на ІІ и V етаж. В определени кабинети и в определени часове към центъра работят висококвалифицирани специалисти от клиниките на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. 

Медицинският център предлага високоспециализирана медицинска помощ с модерна апаратура и коректно, своевременно обслужване на пациенти. 

Центърът има сключен договор с НЗОК за специализирана извънболнична помощ, медико-диагностични изследвания и високоспециализирани изследвания. 

Специалистите на центъра работят в тесен контакт със съответните клиники на болницата, като осигуряват своевременна хоспитализация при нужда от болнично лечение и гарантират пълен цикъл на медицинско обслужване. Прилагат се всички съвременни методи за извънболнично лечение на остро или хронично протичащи заболявания.

ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ЛЕКАР