Клиники

ИСУЛ


Клиника по очни болести


Клиниката по очни болести е разположена в основната сграда на болницата на IIри етаж. След основен ремонт през 2009 г. в клиниката има обособен операционен блок с 2 операционни зали, предоперационна с две легла и 5 стаи с по 2 легла за 10 хоспитализирани пациенти.

Основен фокус на клиниката като традиция и с подчертан акцент в последните 35 години е диагностика и лечение на пациенти със спешна очна патология. Очни травми, изгаряния на очите, съдова и възпалителна патология, закритоъгълна глаукоми - това е доминиращият процент на прегледани и хоспитализирани за лечение пациенти в клиниката. Създадени са протоколи за лечение на изгаряния, бактериални кератити, ендофталмити и др. Друга голяма група пациенти, които се приемат и лекуват, са тези с първична откритоълна глаукома и очна хипертензия. В клиниката са въведени всички съвременни методи за безшевна и безкръвна амбулаторна катарактна хирургия с имплантиране на заднокамерни монофокални, торични, мултифокални и с удължен фокус вътреочни лещи. Разработена е и хирургията на травматична катаракта с последващо имплантиране на ирис-клипс лещи и такива със склерална фиксация. С многобройните клепачни травми е натрупан богат клиничен опит при възстановителната и пластична хирургия на клепачите.

В клиниката се извършва реконструктивна хирургия на преден очен сегмент (първична и късна), перфоративна кератопластика, иридопластика, травматична катаракта хирургия с първична или вторична имплантация на ИОЛ. Средногодишният брой на хоспитализирани болни е около 1000, а преминалите пациенти през двата кабинета – спешен и приемно-консултативен са около 24 000 годишно.

През 2013-2015 г. в клиниката се въвеждат ултразвуковата диагностика с А/В/UBM ехография, оптичната кохерентна томография, флуоресцеиновата и индоцианинова ангиография, интравитреалните инжекции с анти-VEGF медикаменти, което води до развитието на направлението медицинска ретина.

Научна дейност

В клиниката са разработени и успешно защитени дисертации по иридопластика, YAG капсулотомия като част от реконструкцията преден очен сегмент, травми на склерата и възможности за лечение, травматична анаридия, епидемиология и клиника на очния травматизъм, детски очни травми, очни травми в активна трудова възраст, пластично-възстановителна хирургия при очни травми, компютърна томография и мястото й в очните заболявания. Рзработват се миниинвазивната глаукомна хирургия, индоцианиновата ангиография, сравнителни образни методи при заболявания на ретината.

Преподавателска дейност

Клиниката е част от Катедрата по спешна медицина и участва в учебния процес на стажант-лекари с упражнения, лекции, стаж по спешна медицина, извънредни курсове на студенти по спешни очни състояния. Средногодишно в клиниката специализират между около 10 лекари, 1-2-ма докторанти, осъществяват се тематични курсове и индивидуално обучение. Всяка година се организират и по 3 курса за повишаване на квалификацията на медицинските сестри. 

От ноември 2012 г. началник на клиниката е доц. д-р Борислав Кючуков.

"Българската Коледа" дари на Клиниката по очни болести към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" очен микроскоп за лечение на травми при деца – виж повече 


Галерия