Търгове

Търг

04.07.2023

Търг с тайно наддаване при закрито заседание с предмет: “Oтдаване под наем на площи с предназначение приготвяне на храна за пациенти на лечебното заведение, представляващи салон за хранене с обща застроена площ 226.57 кв.м и кухненски блок на първи етаж в стационарен блок и склад в двора, с обща застроена площ 663.06. кв.м.”

Решение за избор на изпълнител - 19.07.2023 г. - повече>>

Решение за изменение - 05.07.2023 г. - повече>>

Документация - 04.07.2023 г. - повече>>

Обявление - 04.07.2023 г. - повече>>

Решение - 04.07.2023 г. - повече>>