Търгове

Търг

03.07.2023

Търг с тайно наддаване при закрито заседание с предмет „Отдаване под наем на площи, собственост на лечебното заведение, за поставяне на 9 броя вендинг автомати за напитки и пакетирани храни

Решение за прекратяване - 09.08.2023 г. - повече>>

Документация - 03.07.2023 г. - повече>>

Обявление - 03.07.2023 г. - повече>>

Решение - 03.07.2023 г. - повече>>