Спешно отделение с диагностичен стационар

Спешно отделение работи 24 часа в денонощието.

Намира се на партерния етаж в Западния блок.

Спешно отделение разполага със:

 • Две противошокови зали

 • Стационар за наблюдение с 6 легла

 • Кабинети за прегледи


 • При показания се осъществяват изследвания, хоспитализация и оперативно лечение

 • Изследванията се извършват в Клинична лаборатория и в Отделението по образна диагностика, които функционират 24 часа.

 • Желателно е болният да има документ за самоличност, епикризи и друга медицинска документация.

 • За преглед на болни със спешни състояния не се изисква талон-направление.

 • Прегледите по спешност не се заплащат от пациентите.

 • В случаите, в които оплакванията не отговарят на критериите в медицинските стандарти за спешно състояние, пациентът заплаща прегледа и изследванията (Правила за извършване на прегледи на пациенти от кабинетите в Спешно отделение на болницата повече>>).

Критерии за спешност:

 • Кабинет по хириругия

  • Критерии за преглед на пациенти по спешност в спешен хирургичен кабинет - повече>>

 • Кардиологичен кабинет

  • Критерии за преглед на пациенти по спешност в спешен кардиологичен кабинет - повече>>

 • Кабинет по очни болести

  • Критерии за преглед на пациенти по спешност - повече>>

 • Кабинет по УНГ болести

  • Критерии за преглед на пациенти по спешност в спешен УНГ болести кабинет - повече>>

 • Кабинет по неврохирургия

  • Критерии за преглед на пациенти по спешност в спешен неврохирургичен кабинет - повече>>

 • Кабинет по неврология

  • Критерии за преглед на пациенти по спешност в спешен кабинет по нервни болести - повече>>


  • Поведение при ампутиран крайник - повече>>

.

_____________________________________________________________________________________________

Ръководство:

 • Д-р Велислава Начкова – началник отделение

 • Д-р Диан Василев – зам. началник отделение

 • Петя Тошева – старша медицинска сестра  

  _____________________________________________________________________________________________


  Стационар за наблюдение” към Спешно отделение

  E-mail: emergency@isul.eu


  Начало ^^