Клиника по образна диагностика

 

Отделението е създадено през 1936 година.

През 1950 г. се трансформира в Катедра по рентгенология, а през 1972 г. при интеграцията на ИСУЛ с ВМИ става IV рентгеново отделение към Катедрата по рентгенология.

17 февруари 2010 г. - Откриване на обновеното отделение по образна диагностика - повече>>

В момента отделението се състои от два сектора:

  • Конвенционална рентгенова диагностика
  • Компютърна томография и инвазивни методи за изследване (ангиографии)

Секторът по Компютърна томография и инвазивни методи се обнови с нов многосрезов компютърен томограф и апарат за магнитно-резонансна томография.

Годишно се извършват над 40 000 образно-диагностични изследвания на хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

Преподавателска дейност: обучение на студенти от ВМИ, София и провеждане на курсове по следдипломно обучение по образна диагностика.

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 
 

Филмов материал от откриването на обновеното Отделение по образна диагностика - 17 февруари 2010 година

______________________________________________

Въведение от доцент д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен директор на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

 
_______________________________________________________________________
 
 

Интервю с доцент д-р Григорий Неделков, дм - Началник на Отделението по образна диагностика

Контакт: регистратура: 9432 481

Компютърен томограф: 9432 400

_______________________________________________________________________

Начало ^^