Отделение по патологична анатомия

 

История

Отделението по патологична анатомия е създадено през 1950 г. като Катедра по патологична анатомия. Първи ръководител - проф. д-р Иван Горанов. През цялото съществуване на ИСУЛ в катедрата са специализирали всички патолози от цялата страна.

От 1980 г. катедрата става втора база на Катедрата по патологична анатомия към ВМИ, София.

От 1990 г. структурата става Отделение по патологична анатомия към ДФБ „Царица Йоанна”

Основни функции

В отделението по патологична анатомия се извършват биопсична и некропсична диагностика, специализирани изследвания и съдебно-медицински експертизи.

Биопсичната диагностика включва:

1. Биопсично изследване на:

 • оперативни материали (интероперативна диагностика – гефрири)
 • на материали от микрохирургия
 • на материали от ендоскопски изследвания
 • на материали от тънкоигленни аспирационни биопсии

2. Изследване на цитологични материали от:

 • намазки
 • кухинни течности

Некропсична диагностика:

 • Макроскопско и хистологично изследване задължително на всички пациенти с оперативни интервенции и други инвазивни методи на изследване и терапия

Специализирани изследвания:

 • Хистохимична диагностика
 • Имуноморфологична диагностика, предимно при тумори на гърдата

Към отделението е разкрит кабинет по съдебна медицина. В него се извършват:

 • Съдебно-медицински прегледи
 • Съдебно-медицински аутопсии

Началник на отделение: д-р Иван Терзиев повече>>

За контакт: тел. 9432 464 – секретар

E-mail: pathoanatomy@isul.eu

Начало ^^