Клиника по клинична фармакология и терапия

 

Отделението по клинична фармакология и терапия е създадено през 1981 година. 

През 2016 се обособява Клиника по клинична фармакология и терапия.

Разположена е на партера в основната сграда на болницата.

Клиниката има следните основни дейности:

  • Провеждане на клинични изпитвания на лекарствени препарати;
  • Организация и провеждане на лекарствената политика на болницата;
  • Провеждане на фармако-терапевтична консултативна дейност по отношение на рационалното прилагане на лекарствените препарати.

Начало ^^