Клиника по хемодиализа

 

Отделението по хемодиализа при МБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” е наследник на първата в България диализна структура. Тя е създадена в края на 1961 г., а реално работи от началото на 1962 година. Ръководител на това първо в страната диализно отделение е доц. д-р Емануил Патев. На сегашната си територия отделението съществува от 1981 година.

В Отделението по хемодиализа се провежда диализно лечение на болни с краен стадий на хронично бъбречно заболяване (хронична бъбречна недостатъчност), както и на болни с остра бъбречна недостатъчност, лекувани в други звена на болницата. Екипът на отделението е подготвен за провеждане на лечение с хемодиализа и постоянна амбулаторна перитонеална диализа при остра и хронична бъбречна недостатъчност, както и с артерио-венозна хемофилтрация при остра бъбречна недостатъчност, в него се осъществява и временен съдов достъп за хемодиализа.

В Отделението по хемодиализа са разкрити 10 диализни поста. Работи се с диализни апарати „Fresenius” 4008 B и „Fresenius” 4008 S. Апаратите се поддържат в добро техническо състояние. Провежда се бикарбонатна хемодиализа, като подготовката на водата за диализа е на необходимото добро ниво.

В отделението се диализират най-продължително лекуваните с хемодиализа пациенти в България – до над 33 години.

За контакт: е- mail: dialysis@isul.eu

Начало ^^