Клиника по анестезиология и интензивно лечение

 

  • Осигурява се организационно методична помощ на звената в страната, работещи в областта на анестезиологията и интензивното лечение.
  • Основен курс по СДК – 2 пъти по 1 месец
  • Избрани глави по АИЛ – 5 курса по линия на СДК – платени
  • Индивидуално обучение – платено по желание в съответните клиники средно по около 300 часа на семестър
  • Курсове по СДК за медицински сестри


УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ” обявява вакантни места за специализанти по Спешна медицина; Трансфузионна хематология; Микробиология повече>>

Нова лаборатория за молекулярна диагностика на хепатит В и С при болница "Царица Йоанна – ИСУЛ"   повече>>

Утвърден е медицински стандарт „Анестезиология и интензивно лечение” - повече>>

Курсове по анестезиология и интензивно лечение за студенти по медицина и специализиращи лекари - повече>>

Продължаващо обучение на медицински сестри за 2013 година - повече>>

Начало ^^