Лабораторията по микробиология и вирусология

 

Доц. д-р Росица Вачева- Добревска, дм, мзм –  Началник на Лаборатория

“Микробиология и вирусология” - 
повече>>


Микробиология

Виолета Дичева – биолог

Елизабета Недялкова – биолог

Петя Стефанова – биолог

Силвия Генчева – мед. лаборант

Татяна Конова – мед. лаборант

Иделина Миткова - инспектор НМИ

Мая Павлова - автоклавчик

Наталия Негрова - автоклавчик

Вирусология

Боряна Асенова – вирусолог

Милена Четирска – биолог

Начало ^^