Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринни заболявания и диететика

Клиниката по лечебно хранене и метаболитни заболявания е създадена в края на 1977 г. и започва да функционира на 2 януари 1978 г. като единствено университетско звено в България с такъв профил.

Първоначално клиниката е в състава на Института по  хранене, от 1981 г. - в Научния институт по гастроентерология и хранене, от 1990 г. - в Клиничния център по гастроентерология при Университетска болница ”Царица Йоанна” и от 1999 г. - в Катедрата по клинична фармакология и терапия като Клиника по терапия на вътрешните болести и диететика.

Основна дейност:

1. Развитие на диететиката с разработка и апробиране на диетични режими, менюта, ястия, нови хранителни асортименти за здравословно и диетично хранене.

2. Разработване на научни и практически лечебно-диагностични проблеми, свързани с метаболитните заболявания - затлъстяване, захарен диабет, дислипопротеинемии, подагра и асимптоматична хиперурицемия, метаболитен синдром, съдово-дегенеративни усложнения на болестите на метаболизма, бъбречна и жлъчна литиази, чернодробна стеатоза, белтъчно-енергийна малнутриция и хранителни недоимъчни състояния, анорексия и булимия нервоза, следрезекционни стомашно-чревни болестни състояния.

Терапия

В Клиниката ежегодно се консултират, изследват и лекуват около 1500 пациенти. В условията на действащия НРД’ 2007, съгласно метаболитно-ендокринния профил на клиниката, се хоспитализират пациенти по 6 клинични пътеки:

  1. №112 «Метаболитни нарушения при лица над 18 години» - пациенти с усложнено болестно затлъстяване и метаболитен синдром, малнутриция с алиментарен маразъм и тежко белтъчно-калорийно недохранване
  2. №104 »Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години»
  3. №108 «Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години»
  4. №110 «Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години»
  5. №106 „ Заболявания на щитовидната жлеза”

Освен рутинните клинико-терапевтични методи, в клиниката се извършват комплексна оценка на рисковите фактори за диабет, сърдечно- и мозъчно-съдова болестност и смъртност, антропометрия и антропометричен статус, метаболитен и хранителен статус, изследване на основната обмяна с метаболитен монитор “Делтатрак”, бодиимпедансметрия с бодиимпеданс анализатор ”Танита” за определяне на телесен състав, функционално изследване на дишането с апарат “Спировит”, 24-часово проследяване на ЕКГ и кръвно налягане с Холтер мониториране, здравно обучение на пациенти, определяне и контролиране на диетични режими, мониториране на комплексни терапевтични програми за лечение на затлъстяване и съпътстващи заболявания. Клиниката е насочена към ранна диагноза, профилактика и лечение на отстранимите рискови фактори за атеросклероза и социалнозначими метаболитни заболявания.

Научно-изследователската дейност

В клиниката са създадени и апробирани нови диференцирани диетични режими и менюта, нови диетични храни и асортименти: обогатени с пектин плодови пюрета и напитки, комбиниран диетичен режим с пектин, обезмаслено мляко “Вита” и соеви продукти за лечение на дислипопротеинемии, нископуринен нискоенергиен диетичен режим за лечение на подагра и хиперурицемия, многонискоенергийна диета, диетични рибни консервирани ястия и птичи храни, лиофилизирани храни, млечно-кисели продукти “Биостим” и ”Роза”, пробиотични млечни храни, пшенични трици, нискоенергийни зеленчукови пюрета “Марица”, нискоенергийни зърнени продукти “Добруджа”, “Грация”, ”Бодинорм” и др. Изпитвани са редица лекарственни препарарати за лечение на затлъстяване: Дезопимон, Пондерал-ретард, Изолипан, Алгиграсил, Антиграсин, Зеро-3, Орлистат, Сибутрамин, Кларинол, КЛА 1000. Хиполипидемични средства: Пробукол, Липолест, Липонорм, Липостабил, Дуолип, Радекол, Симвастатин, Липантил, Ескимо-3 и др. са били обект на клинично набюдение и публикации.

Клиниката осъществява научно-методично ръководство на лечебно-оздравителните заведения по затлъстяване и обменни заболявания, на специализираните болници за рехабилитация в Китен, Лозница, Лъки.

Преподавателската дейност

Преподавателите от клиниката осъществяват студентско обучение на медици по клинична фармакология и терапия, по пропедевтика на вътрешните болести, на стоматолози по вътрешни болести, на студенти от медицински колежи по диетология, следдипломно обучение на лекари-специализанти по хранене и диететика, по съвременни проблеми на метаболитните заболявания, както и следдипломно обучение на специалисти и бакалаври с медицинско образование по диетология и метаболитно-ендокринни заболявания. Клиниката е учебна база за специализиращите лекари по хранене и диететика, по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната. Всяка година в клиниката се провежда основен курс по диетология и 4 тематични курса за следдипломно обучение, както и индивидуално обучение на лекари и 7 курса за специалисти и бакалаври с медицинско образование.

Е-mail: dietetics@isul.eu

Начало ^^