Клиника по неврология

 

професор д-р Евгения Василева, дм 

Началник на Клиника по по нервни болести, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

        Образование, специализации:

  • Защитена дисертация на тема „Транскраниално доплерово мониториране на микроемболични сигнали при болни с атеросклероза на вътрешната сънна артерия””
  • Сертификат за владеене на екстракраниална, транскраниална и цветна дуплекс доплерова сонография – 1996 г,
  • Специализицация в лаборатория по невросонология на Клиника по неврология, Университетската болница, Женева; Клиниката по неврология в болница “Pitie Salpetriere”, Париж, Франция; обучение в рамките на 6th European Stroke Summer school, Хелзинки, Финландия, под ръководството на проф. Markku Kaste EUSI: (European Stroke Council; European Federation of Neurological Societies; European Neurological Society).
  • Водещ специалист в областта на невросонологията,

Членство, научни публикации:

  • Автор на три монографии, съавтор в друга монография, над 60 публикации в български и чужди списания,
  • Награда с Аward for Excellency in Stroke Research from Scientific Committee Program Chairmen and the Chairman of the Annual Conference, спонсорирана от European Stroke Conference Council.