Клиника по нефрология

Клиниката е основана на територията на ИСУЛ през 1966 година. Тя е първата нефрологична клиника, създадена в България, с ръководител един от блестящите клиницисти и учени - проф. д-р Георги Маждраков.

Клиниката по нефрология е основно звено за диагностика и лечение на най-тежките и сложни бъбречни заболявания. Тя е известна с постиженията си в лечението и диагностиката на всички бъбречни заболявания и особено на гломерулопатиите - първични и вторични. В нея се провеждат специфични и уникални диагностични и лечебни манипулации. Годишно в клиниката се извършват най-голям брой за страната пункционни бъбречни биопсии. Това е и единственото място в страната, в което се извършва плазмафереза като елемент от лечението на хронични гломерулонефрити и колагенози. Клиниката разполага с най-съвременна ултразвукова техника с възможност за доплер диагностика.

Преминали пациенти през 2014 г. - 1255

Заболяванията, които се диагностицират и лекуват са: камъни и възпалителни проблеми на пикочните пътища, хипертония, бъбречни усложнения при захарен диабет, хронични гломерулонефрити, колагенози, бъбречни аномалии, оточен синдром, бъбречна недостатъчност и др.

От момента на основаването си до сега, клиниката е основен център за обучение на лекари, специализиращи нефрология и вътрешни болести. Почти всички специалисти в България са обучавани и са полагали изпит в клиниката, която е част от Катедрата по нефрология към Медицинския университет, София. В клиниката се провеждат и обучение на студенти по вътрешни болести, курсове за обучение и квалификация на медицински сестри.

Работещите в клиниката лекари са участвали в създаването на множество специализирани учебници по нефрология, монографии, публикации в научни списания у нас и в чужбина, научни съобщения на форуми. Те са канени да изнасят лекции в страната и чужбина.

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” за втора поредна година с наградата „Професор Чилов” –  повече>>

Е-mail: nephrology@isul.eu

Начало ^^