Клиника по лъчелечение

 

Местоположение на отделните звена на Клиниката по лъчетерапия

Апаратите за лъчелечение, приемно-консултативния и психологичния кабинети се намират на партера на болницата в Централен блок.

Стационарът по лъчелечение, нуклеарно-медицинска диагностика и лабораторията по клинична дозиметрия и се намират на първия етаж в Северен блок.

Консултациите и приема за лечение

Консултациите и приема за лечение на пациентите се осъществява в приемно-консултативния кабинет на клиниката ( №1 ) на партерния етаж на болницата в Централен блок.

Лекари от клиниката участвуват в онкологичните комисии на Александровска болница, I, I V , V градски болници, II AГ болница, кардиологичната и пулмологичните специализирани болници, Транспортна и МВР болници, онкологичните диспансери София - град и София - област. Там те се срещат лично с лекуващите лекари, което осигурява на лекуваните там пациенти привилегията директно да попаднат за лъчелечение в нашата клиника.

При явяване на пациент за първична консултация за лъчелечение в клиниката, той трябва да предостави на консултиращия лекар цялата налична документация, свързана с настоящото заболяване и за заболявания, прекарани в миналото.

След разговор с пациента и запознаване с документацията, консултиращият лекар може да поиска допълнителни изследвания, с помощта на които да бъде определен стадия на заболяването, определящ най-правилният лечебен подход. Тези допълнителни изследвания следва да бъдат извършени в извънболничната медицинска помощ със съдействието на личния общопрактикуващ лекар на пациента и съответните специалисти.

След набавянето на всички необходими изследвания пациентът се явява с тях в приемно-консултативния кабинет, където бива вписан в списъка на чакащите и му се определя дата за прием за лечение. Периодът на изчакване между вписването в списъка на чакащите и датата за приемане се определя от броя на пациентите, желаещи да се лекуват в Клиниката и възможностите на апаратурата.

На датата на приемане пациентът се явява в приемно-консултативния документ с талон №7 за съответната клинична пътека 255, 256, 257 и 258, издаден от личния лекар и цялата налична медицинска документация (епикризи и изследвания) в приемното време. При вписването в списъка на чакащите на всеки пациент се предоставя информация за необходимите документи и вещи, които трябва да носи със себе си при хоспитализацията. Уточнява се номера на клиничната пътека за издаване на талон № 7 от личния лекар.

Придружители се допускат при пациенти, които не могат да се самообслужват.

В деня на изписването от клиниката всеки пациент получава епикриза за преминалото лечение от лекуващия си лекар. При необходимост се издава и лист за временна нетрудоспособност.

Дните и часовете за свиждане с пациентите, съответстват на дните и часовете за свиждане, определени за всички болнични отделения без специален режим. Това не се отнася за болните, подложени на метаболитна брахитерапия с радиоактивен йод. При тези болни свиждането е забранено. Необходимите им вещи, храна или напитки могат да се оставят на персонала, който ги внася в радиоактивните помещения. Има стационарен телефон за връзка със стаята - 02 9432 254.

Лечението на здравноосигурените пациенти, постъпващи за лечение в клиниката с необходимите документи (талон №7), е безплатно.

Случаите, в които се налага допълнително заплащане от страна на пациента са:

 • избор на лекуващ лекар
 • сестрински пост
 • осигуряване на самостоятелна стая
 • желание за извършване на изследвания и консултации, нямащи връзка с основното заболяване и за извършването, на които липсват обективни показания

Неосигурените пациенти заплащат в касата на болницата цената на леглодните, направените изследвания, манипулации, консултации и лъчетерапевтични сеанси по ценоразписа на болницата.

За всички процедури, извършвани в Клиниката от пациентите се изисква подписване на информирано съгласие. При терапия с открити радиофармацевтици - йод 131 (повече>>) и стронций 89 (повече>>) се изискват отделни информирани съгласия.

Когато пациентът иска консултация от определен от него лекар по желание, консултацията се извършва след заплащане в касата на болницата в часовете за платени консултации на лекаря.

График на лекарите от Отделение по лъчелечение за платени консултации:

Професор д-р Лилия Гочева, дмн – вторник и сряда от 14.00 до 16.00 часа в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. Желателно и предварително записване на телефон: 0885 207 835. Цена на консултацията - 50 лв.

Д-р Никола Билдирев – понеделник, сряда от 14.00 ч. Цена на консултацията – 30.00 лв.

Д-р Захари Захариев – четвъртък от 13.30 ч. Цена на консултацията – 30.00 лв.

Клиниката разполага с информационни материали за пациента при:

 • Общи правила при облъчване - повече>>
 • Съвети при облъчване на устата и гърлото - повече>>
 • Съвети при лъчечелечение на рак на гърдатa - повече>>
 • Съвети при лъчелечение в областта на малкия таз - при заболявания на матката и правото черво - повече>>
 • Съвети при лъчечелечение лъчелечение в областта на гръдния кош - повече>>
 • Съвети при лъчелечение в областта на мозъкa - повече>>

Друга информация:

 • Правила за лечение в Клиника по лъчелечениe - повече>>
 • Информирано съгласие за лечение с радиоактивен стронций - повече>>
 • Информирано съгласие за лечение с радиоактивен йод - повече>>
 • Условия за работа с пациенти на линейния ускорител в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" - повече>>
 • Национални стандарти при лечение на карцинома на щитовидната жлеза - повече>>

Информация в печата:

 • Уникален ускорител в ИСУЛ ще помага при... – повече>>
 • Лъчетерапия на шипове – повече>>
 • Малки дози радиация пазят от рак – повече>>

Рехабилитационни програми:

 • Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс www.rehabilitatzia-bg.com
 • Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели www.oncobg.info
 • Програма „Виктория” за медицинска, социална и психологическа рехабилитация на жени след оперативно лечение на рак на гърдата www.oncobg.info

______________________________________________________

Е-mail: radiotherapy@isul.eu

Начало ^^