Клиника по лъчелечение

Клиниката разполага със следните звена:

  • Отделение по лъчелечение и брахитерапия -  повече>>
  • Отделение по медицинска онкология - повече>>Е-mail: radiotherapy@isul.eu

Начало ^^