Отделение по лъчетерапия и метаболитна брахитерапия

Проф. д-р Петранка Кънева-Троянова 

Началник на Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”