Клиника по кардиология

Клиниката има следните основни звена:

  • Интензивно отделение
  • Слединтензивно отделение
  • Инвазивен сектор по аритмология и кардиостимулация
  • Кабинет към Спешно отделение
  • Приемно-консултативен кабинет

Дейността на клиниката е насочена основно към овладяване на остри състояния в кардиологията.

Диагностично-лечебни възможности: провежда се неинвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания – исхемична болест на сърцето (остър инфаркт на миокарда, нестабилна стенокардия и т.н.), остри ритъмни нарушения, остри проводни нарушения, артериална хипертония, сърдечни пороци, кардиомиопатии и др.

Клиниката разполага с апарати за добра неинвазивна диагностика и лечение – ехокардиография, холтермониториране, велоергометрия, апланационна тонометрия, апарат за измерване на ендотелна функция, апарат за неинвазивна вентилация.

Екипът има компетенцията да провежда адекватно интензивно лечение на всички остри кардиологични състояния, включително временна електростимулация.

Клиниката използва и възможностите на други диагностични звена – рентгенология, компютърна томография, клинична лаборатория, специализиран кабинет за ранна диагноза на сърдечно - и мозъчносъдови заболявания – повече>>

Интензивно отделение разполага с 10 болнични легла. Началник: доц. д-р Найденка Златарева

Слединтензивно отделение има 17 болнични легла.

Инвазивен сектор по аритмология и кардиостимулация. Началник: д-р Димитър Марков

Началник на клиника: Проф. д-р Асен Гудев, д.м., FESC повече>>

За контакт: 02/ 943 22 26

E-mail: cardiology@isul.eu

Начало ^^