ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
                                                                                             
03 април 2020 година

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ EАД е една от болниците, която започна да приема най-тежко боледуващи от COVID-19. Поставени сме пред значителни разходи. Те са необходими за специални предпазни средства за персонала, който работи със заразените, за консумативи и за респиратори.

Ще бъдем благодарни за всяка финансова помощ. Тя ще ни помогне да се борим по-ефективно за живота на заразените и да съхраним здравето на и без това малобройния персонал.

Банкова сметка на

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД

Обединена Българска банка

BG70UBBS88881000854061

BGNUBBSBGSF

Основание: Дарение COVID-19

ПРОФ. Д-Р БОЙКО КОРУКОВ, ДМ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

На УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ“, ЕАД