Ценова листа
УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД

УТВЪРДИЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/доц. д-р Б. Коруков, дм/

ДАТА: 25.08.2010 г.

Актуализация: 24.08.2011 г.
 

 

 

 

 

 

ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЛИ МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР И НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦА, КОИТО СА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ*

_________________________

* Хоспитализираните по клинична пътека здравноосигурени лица заплащат по тази ценова листа само стойността на допълнително поисканите услуги и потребителска такса в размер на 4.80 лв. за един ден болнично лечение, представляваща 2 на сто от минималната работна заплата за страната, но не повече от 10 дни годишно.

I. ЗА ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРА НА БОЛНИЦАТА ПО СТРУКТУРНИ ЗВЕНА:
СТАЦИОНАРНО БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ - 1 /ЕДИН/ ДЕН В КЛИНИКА Български граждани Лица, които не се ползват с правата на български граждани
1 Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика 60.00 120.00
1.1 Самостоятелна болнична стая със собствен санитарен възел 40.00 80.00
2 Клиника по медицинска онкология 60.00 120.00
3 Клиника по лъчелечение 40.00 120.00
4 Клиника по УНГ болести 60.00 120.00
4.1 Стая с едно легло - ВИП 60.00 120.00
4.2 Стая с две легла /с придружител/ - ВИП 100.00 200.00
5 Клиника по очни болести 60.00 120.00
5.1 Стая с едно легло - ВИП 50.00 100.00
6 Клиника по анестезиология и интензивно лечение 450.00 900.00
7 Клиника по нервни болести 60.00 120.00
7.1 Единична стая с отделен санитарен възел 80.00 120.00
7.2 Единична стая без санитарен възел 60.00 100.00
8 Клиника по неврохирургия 80.00 160.00
9 Клиника по гастроентерология 60.00 120.00
9.1 Стая с едно легло - ВИП 60.00 120.00
9.2 Стая с две легла /с придружител/ - ВИП 100.00 200.00
10 Клиника по ортопедия и травматология 80.00 160.00
11 Клиника по хирургия 80.00 160.00
11.1 Стая с едно легло - ВИП 60.00 120.00
11.2 Стая с две легла /с придружител/ - ВИП 100.00 200.00
12 Клиника по кардиология 60.00 120.00
12.1 ВИП стая за едно легло 70.00 140.00
12.2 ВИП стая за две легла /с придружител/ 120.00 240.00
13 Клиника по нефрология 60.00 120.00
14 Клиника по клинична фармакология и терапия 100.00 200.00
   
Забележка : Горепосочената цена не включва операции, изследвания и лечение с медикаменти и консумативи. Горепосочената цена включва само хотелска част, храна и обслужване от специалисти по здравни грижи и санитари.
II. ЗА ДИАГНОСТИЧНО-АМБУЛАТОРНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ:
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА /ВИД ДЕЙНОСТ/ Български граждани Лица, които не се ползват с правата на български граждани
КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
I Специална част. Специфични инструментални изследвания
1 Изследване на зрителна острота 10.00 20.00
2 Изследване на зенични реакции 2.00 4.00
3 Изследване на рефракция с предписване на очила 30.00 60.00
4 Изследване на заден очен сегмент /индиректна и директна офталмоскопия/ 15.00 30.00
5 Тонометрия 10.00 20.00
6 Екзофтаммометрия 10.00 20.00
7 Изследване на зрително поле - периметрия 40.00 80.00
8 Изследване на цветно зрение с цветни таблици 10.00 20.00
9 Изследване на адаптацията 10.00 20.00
10 Изследване на акомодацията 10.00 20.00
11 Изследване с триогледални стъкла 40.00 80.00
12 Изследване на определен очен сегмент, биомикроскопия 20.00 40.00
13 Гониоскопия 20.00 40.00
14 Изследване на централно зрително поле по Амслер 20.00 40.00
15 Офталмометрия по Живал или авторефрактометрия 20.00 40.00
16 Скиаскопия 20.00 40.00
II Очни манипулации и малки хирургии
1 Субконюктивна парабулбарна и ретробулбарна инжекция 20.00 40.00
2 Поставяне, сваляне на очна протеза 2.00 4.00
3 Сваляне и промиване на контактни лещи 2.00 4.00
4 Промивка на конюктивален сак 2.00 4.00
5 Сондиране на каналикули и промиване на сълзни пътища 2.00 4.00
6 Проба на Ширмер 4.00 8.00
7 Отстраняване на шевове от главата, клепач, конюктива 20.00 40.00
8 Промивка на рана 20.00 40.00
9 Шев на кожа и подкожна тъкан в областта на главата и клепачите 40.00 80.00
10 Отстраняване на шевовете от конюктива, склера и лимб 40.00 80.00
11 Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюктива /без обща анестезия/ 60.00 120.00
12 Ексцизия на халацион 60.00 120.00
13 Ексцизия на малко образувание на клепач 60.00 120.00
14 Инцизия на лакримален сак 40.00 80.00
15 Термокоагулация на слъзни точки 10.00 20.00
16 Блефарорафия, блефаротомия 60.00 120.00
17 Инцизия на абцес на клепачи 60.00 120.00
18 Ултразвуково изследване на очна ябълка, включително и биометрия при наличие на апаратура 60.00 120.00
19 Реконструкция на клепач /частична и цялостна дебелина/ - без анестезия 100.00 200.00
20 Ентрипион и ектропион при оперативни интервенции 200.00 400.00
21 Ексцизия на птеригиум 200.00 400.00
22 Възстановяване на лезия на конюктива /без обща анестезия/ 200.00 400.00
23 YAG - лазер 100.00 200.00
24 АРГОН - лазер 100.00 200.00
25 Фотоснимка на заден очен сегмент 100.00 200.00
III. Допълнителни услуги свързани с оказването на медицинска помощ
1 Хъмфри периметър 60.00 100.00
2 IOL - Master - за изчисление на вътреочни лещи 60.00 80.00
3 Ултразвукова диагностика - A scan 60.00 100.00
4 Ултразвукова диагностика - B scan 60.00 100.00
5 Скринингово изследване на група пациенти от предприятия чрез автоматичен тонометър 60.00 120.00
6 Козметични операции на клепачи с естетични показания 600.00 800.00
IV. Снойност на операциите
1 Операции с малък обем и сложност /без обща анестезия/ 1000.00 1500.00
2 Операции със среден обем и сложност /без обща анестезия/ 1500.00 2000.00
3 Операции с голям обем и сложност /без обща анестезия/ 2000.00 3000.00
4 Операции с много голям обем и сложност (високо-специализирана хирургия)/без обща анестезия/ 2500.00 3500.00
КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
1 Електрокардиограма 10.00 20.00
2 Стрес тест - тредмил 40.00 80.00
3 24-часов холтер ЕКГ 30.00 60.00
4 Холтер /event - recorder/ 20.00/ден 40.00/ден
5 Трансторакална ехокардиография 40.00 80.00
6 Трансезофагиална ехокардиография 85.00 170.00
7 24-часово мониториране на артериално налягане 40.00 80.00
8 Оценка на сърдечно-съдов риск 30.00 60.00
КЛИНИКА ПО МЕТАБОЛИТНО-ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ДИЕТЕТИКА
1 Бодимпедансметрия 5.00 10.00
2 Функционално изследване на дишането 10.00 20.00
3 Изследване на основна обмяна 25.00 50.00
4 Антропометрична оценка на хранителния статус 15.00 30.00
5 Изготвяне на индивидуален диетичен режим 15.00 30.00
Допълнителни услуги свързани с оказването на медицинска помощ в КМЕЗД
1 Правеждане на комплексна диагностика на пациенти със затлъстяване и метаболитни нарушения с определяне на общ и сърдечно-съдов здравен риск 50.00 100.00
2 Измерване на кръвна захар с глюкомер "Глюкокард 2" 2.00 4.00
3 Вземане на венозна кръв 5.00 10.00
КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ
1 Електромиографско изследване / ЕМГ 40.00 80.00
2 Електроенцефалографско изследване / ЕЕГ 40.00 80.00
3 Невропсихологично изследване 15.00 30.00
4 Цветна дуплекс-доплерова сонография 50.00 100.00
5 Доплерова сонография 30.00 60.00
6 Евокирани потенциали 25.00 50.00
7 Индекс глезен-ръка 5.00 10.00
8 Респираторна полиграфия 120.00 240.00
9 Полисомнографско изследване 100.00 200.00
10 Полиграфско изследване 100.00 200.00
11 СРАР титриране 70.00 140.00
12 Сплит запис РПГ и СРАР титриране за една нощ 180.00 360.00
13 РПГ, СРАР титриране, ДСГ/ЕЕГ, АКС, липиден профил, един леглоден 250.00 500.00
14 Продължителна изкуствена белодробна вентилация 100.00 200.00
15 Ликворни изследвания 20.00 40.00
16 Спинална пункция 50.00 100.00
КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
1 Кожни тумори по главата (атероми, липоми, ангиоми и някои други) които не могат да се включат в графата на КП “краниотомии” 80.00 160.00
2 Тумори (неврофиброми и някои други) по кожата на тялото 100.00 200.00
3 Корекция на постравматични цикатрикси по главата и такива по хода на периферните нерви 200.00 300.00
4 Блокади на нервните стволове и коренчета 60.00 120.00
5 Блокади през хиатус каналис сакралис при тазови-резервоарни смущения от неврогенен произход 100.00 200.00
СТОЙНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ
1 Операции с малък обем и сложност/без обща анестезия/ 700.00 1000.00
2 Операции със среден обем и сложност /без обща анестезия/ 1700.00 2000.00
3 Операции с голям обем и сложност /без обща анестезия/ 2200.00 3000.00
4 Операции с много голям обем и сложност (високо-специализирана хирургия)/без обща анестезия/ 3200.00 3500.00
КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
1 Фиброгастроскопия /без обща анестезия/ 80.00 160.00
2 Фиброгастроскопия с биопсия 100.00 200.00
3 Видеофиброгастроскопия 120.00 240.00
4 Фиброгастроскопия с поставяне на стент /без обща анестезия/ 700.00 1400.00
5 Ректороманоскопия 50.00 100.00
6 Ректороманоскопия с биопсия 60.00 120.00
7 Сигмоидоскопия 70.00 140.00
8 Видеосигмоидоскопия 90.00 180.00
9 Тотална колоскопия 140.00 280.00
9.1 Тотална колоскопия с биопсия /без хистологично изследване/ 160.00 320.00
10 Перкутанна чернодробна биопсия - извършва се под ехографски контрол /без инструмента за биопсия/ 300.00 600.00
10.1 Цена на инструмент за чернодробна биопсия:    
10.1.1 полуавтоматичен сет 95.00 190.00
10.1.2 автоматичен сет 145.00 290.00
11 Лапароскопия с биопсия 500.00 1000.00
12 Лапароскопска ехография 600.00 1200.00
13 Абдоминална ехография - хабилитирано лице 50.00 100.00
14 Абдоминална ехография 40.00 80.00
15 Доплер на абдоминални съдове 50.00 100.00
16 Тънкоиглена аспирационна биопсия за цитологично изследване под ехографски контрол /без инструмента/ 120.00 240.00
17 Тънкоиглена аспирационна биопсия за хистологично изследване под ехографски контрол /без инструмента/ 200.00 400.00
18 Дренаж на кисти и изливи в абдомена с локална анестезия /без цената на инструмента/ 550.00 1100.00
19 Холецистостома 700.00 1400.00
20 Контрастна ехография без контраст 200.00 400.00
21 Лечение на ехинококови кисти под ултразвуков контрол 650.00 1300.00
22 Радиофреквентна аблация на чернодробни тумори /без електродите/ 2000.00 4000.00
23 Горна ендосонография с целенасочена биопсия /без иглата за биопсия/ 300.00 600.00
24 Трансдуоденална ендоскопска ехография с биопсия 300.00 600.00
25 Трансдуоденална ендоскопска ехография без анестезия 250.00 500.00
26 Ендоректална ехография 90.00 180.00
27 Ендоректална ехография с целенасочена биопсия / без сета за манипулацията/ 100.00 200.00
28 Пункция на перианоректален абцес при перинеално скениране 50.00 100.00
29 Ендоскопска ехография с биопсия под ехографски контрол / без обща анестезия / 190.00 380.00
30 ЕРХПГ/без цената на анестезията/ 350.00 700.00
31 ЕРХПГ с папилосфинктеротомия 500.00 1000.00
32 Поставяне на стент жлъчно-панкреасна система 600.00 1200.00
33 Тънкочревна аспирационна биопсия 90.00 180.00
34 Водороден дихателен тест 70.00 140.00
Забележка: инвазивните манипулации под ехографски контрол не включват консумативите (набор за манипулации).
При множествени ендоскопски биопсии за всяка биопсия след 3-та + по 10 лв. за български гражадни и по 20 лв. за лица, които не се ползват с правата на български граждани
КЛИНИКА ПО УНГ БОЛЕСТИ
1 Ларингоскопия с регистрация 35.00 40.00
2 Фонетография с регистрация 20.00 30.00
3 Сонография с регистрация 25.00 30.00
4 Компютърен анализ на гласовия сигнал 30.00 30.00
5 Фониатрично заключение 30.00 50.00
6 Фониатрична експертиза 50.00 80.00
7 Рехабилитация на гласовата патология /1 сеанс/ 10.00 15.00
8 Рехабилитация на ларингектомиран болен /1 сеанс/ 10.00 15.00
9 Ларингеална инстилация 5.00 6.00
10 Екстирпация на модуларно образувание под местна анастезия 50.00 80.00
11 Обследване на речева патология 20.00 30.00
12 Обучение с ларингофон /1 сеанс/ 5.00 10.00
13 Терапевтична предна тампонада 60.00 100.00
14 Аудиометрия 20.00 40.00
15 Тимпанометрия 20.00 40.00
16 Импедансметрия 30.00 60.00
17 Детска игрова аудиометрия 30.00 60.00
18 Отоакустични емисии 20.00 30.00
19 Евокирани слухови потенциали 60.00 120.00
20 Аудиологично заключение 30.00 60.00
21 Изследване на слухов нерв 50.00 100.00
22 Изследване на вестибуларен апарат 50.00 100.00
23 Изследване на обонянието /олфактометрия/ 20.00 30.00
24 Изследване на вкуса /густометрия/ 20.00 30.00
25 Електрогустометрия 20.00 30.00
26 Стабилометрия 20.00 30.00
27 Ротаторни тестове 30.00 40.00
28 Калорични тестове 30.00 40.00
29 Електронистагмограма 50.00 60.00
34 Бронхоскопски процедури-диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо- белодробната система 400.00 800.00
35 Екстрация на чужди тела от горния гастроинтестинален тракт 800.00 1600.00
36 Екстрация на чужди тела от долните дихателни пътища 1000.00 2000.00
37 Диагностика и лечение при алертичните заболявания на дихателната система при лица под 18 години 720.00 1440.00
38 Глухота-диагностика и консервативно лечение при лица над 18 години 800.00 1800.00
39 Глухота-диагностика и консервативно лечение при лица под 18 години 800.00 1800.00
40 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип 750.00 1750.00
41 Кохлеарна имплантация при лица под 18 години 2500.00 4000.00
42 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха при лица над 18 години 1500.00 3000.00
43 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха при лица под 18 години 1500.00 3000.00
44 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците 850.00 850.00
45 Микроларинго хирургия при тумори на ларинкса 1100.00 2100.00
46 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса и шийни метастази 3000.00 5000.00
47 Оперативно лечение на нарушено носно дишане с местна анестезия 870.00 1870.00
48 Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия 1200.00 2500.00
49 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини 3000.00 6000.00
50 Речева рехабилитация след ларингектомия 1000.00 2000.00
51 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 1555.00 2555.00
52 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 1050.00 2050.00
53 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност при лица над 18 години 780.00 1780.00
54 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност при лица под 18 години 780.00 1780.00
55 Хирургично лечение на заболяванията на слюнчените жлези при лица над 18 години 1500.00 2500.00
56 Хирургично лечение на заболяванията на слюнчените жлези при лица под 18 години 1500.00 2500.00
57 Хирургично лечение при възпалителни процеси в областта на лицето и шията от одонтогенен произход при лица над 18 години 1500.00 2500.00
58 Хирургично лечение при възпалителни процеси в областта на лицето и шията от одонтогенен произход при лица под 18 години 1500.00 2500.00
59 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област 1000.00 2000.00
60 Оперативно лечение на рани на кожата и подкожната тъкан от различно естество 300.00 600.00
КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ
1 Един сеанс плазмафереза 250.00 500.00
2 Провеждане на пункционна бъбречна биопсия под ехографски контрол /без разчитане на материала/ 200.00 400.00
3 Ехографско изследване на бъбреците 25.00 50.00
4 Ехографско изследване на пикочен мехур, простата и остатъчна урина 25.00 50.00
5 Обработка хистологично и имунофлоересцентно изследване на материал от пункционна бъбречна биопсия 120.00 240.00
6 Разчитане на материал от бъбречна биопсия 120.00 240.00
7 Електронно микроскопска обработка на материал от бъбречна биопсия 110.00 220.00
8 Електронно микроскопско разчитане на на материал от бъбречна биопсия 70.00 140.00
9 Извършване на кожно-мускулна биопсия /без разчитане/ 100.00 200.00
КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
1 Ултразвуково изследване при ортопедо-травматологични заболявания 30.00 60.00
2 Дензитометрия на костна плътност 15.00 30.00
3 Пункция на голяма става на ОДА 100.00 200.00
4 Вътреставна апликация на медикамент 20.00 40.00
5 Биопсия на мека тъкан 80.00 160.00
6 Превръзка тип "Дезо" 20.00 40.00
7 Мека имобилизация 10.00 20.00
8 Сваляне на конци 15.00 30.00
9 Поставяне на ортеза 10.00 20.00
10 Изваждане на К-игли 100.00 200.00
СТОЙНОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ
1 Оперативни процедури с много голям и голям обем и сложност в областта на таза, долният крайник и гръбнака 4000.00 8000.00
2 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрената и колянна стави 3000.00 6000.00
3 Оперативни процудури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 1200.00 2400.00
4 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 400.00 800.00
5 Артроскопски процедури в областта на скелтно-мускулната система 800.00 1200.00
6 Големи оперативни процдури в областта на раменния пояс и горния крайник, включително алопластика 2000.00 4000.00
7 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 600.00 1200.00
8 Малки оперативни процудури в областта на раменния пояс и горния крайник 300.00 600.00
ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
1 Превръзка 10.00 20.00
2 Мека имобилизация 10.00 20.00
3 Мека имобилизация Dessault (Velpeau) 20.00 40.00
4 Първична обработка на рана и превръзка 30.00 60.00
5 Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев 40.00 80.00
6 Вторична обработка на рана и превръзка 20.00 40.00
7 Вземане на биопсия от кожа и подкожие 80.00 160.00
8 Вземане на материал за МБ изследване 10.00 20.00
9 Локална инжекция 20.00 40.00
10 Затягане на конци при отсрочен шев на рана 15.00 30.00
11 Сваляне на конци + превръзка 15.00 30.00
12 Екстракция на чуждо тяло с Рентген 70.00 140.00
13 Екстракция на чуждо тяло без Рентген 15.00 30.00
14 Гипсова шина горен крайник (вкл. „U" шина) 30.00 60.00
15 Гипсова шина долен крайник къса 35.00 70.00
16 Гипсова шина долен крайник дълга 50.00 100.00
17 Гипсов циркуляр горен крайник 35.00 70.00
18 Гипсов циркуляр долен крайник ботуш 45.00 90.00
19 Гипсов циркуляр долен крайник крачол 60.00 120.00
20 Отстраняване на шина 5.00 10.00
21 Отстраняване на циркулярна имобилизация 15.00 30.00
22 Поставяне на вид ортеза 10.00 20.00
23 Закрита репозиция на фрактура/луксация - без гипса 30.00 60.00
24 Екстракция на перкутанна фиксация (при отказ от хоспит.) 100.00 200.00
25 Пункция на става, без имобилизация 60.00 120.00
26 Вътреставна апликация на медикамент 20.00 40.00
27 Отстраняване на кърлеж 35.00 70.00
ЗАБЕЛЕЖКА : Ценоразписът за ортопедо-травматологичен кабинет касае здравно неосигурени пациенти и такива невключени в стандарта за спешна медицинска помощ!
КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
1 Лъчелечение    
  Лъчелечение с нискоенергийно рентгеново лъчение /до 100 кV /  
  Планиране на лъчелечението 30.00 60.00
  Един лъчелечебен сеанс за 1 или 2 входни полета 10.00 20.00
  За повече от 2 входни полета допълнително за всяко по 5.00 10.00
  Лъчелечение със средноенергийно рентгеново лъчение / 100 – 400 кV /  
  Планиране на лъчелечението 30.00 60.00
  Един лъчелечебен сеанс за 1 или 2входни полета 10.00 30.00
  За повече от 2 входни полета допълнително за всяко по 8.00 15.00
  Лъчелечение с високоенергийни лъчения /телегаматерапия /.  
  А / Обикновен лъчелечебен план.-  
  Планиране 80.00 150.00
  Един лъчелечебен сеанс за 1 или 2 входни полета 40.00 80.00
  За повече от 2 входни полета допълнително за всяко по 20.00 40.00
  Б / Сложен лъчелечебен план.  
  Планиране 150.00 300.00
  Един лъчелечебен сеанс за 1 или 2 входни полета 40.00 80.00
  За повече от 2 входни полета допълнително за всяко по 20.00 40.00
  В / Нестандартен лъчелечебен план.  
  Планиране 250.00 500.00
  Един лъчелечебен сеанс за 1 входно поле 60.00 120.00
  Г / Полутелесно и целотелесно облъчване.  
  Планиране 800.00 1600.00
  Един лъчелечебен сеанс за 1 входно поле 200.00 400.00
2 Лъчелечение с открити радионуклиди.
  А/ Лъчелечение с I 131
  Разпределяне, дозиране и даване на лечебна доза I 131 150.00 300.00
  За един леглоден в активен блок 100.00 200.00
  Измерване и издаване на констативен протокол 15.00 30.00
  За 100 mCi I 131 - Стойността на I 131 + 10% Стойността на радионуклида плюс 10 % Стойността на радионуклида плюс 20 %
  Б/ Лъчелечение с Р 32  
  Разпределяне, дозиране и даване лечебна доза Р 32 150.00 300.00
  За един леглоден в активен блок 100.00 200.00
  за 1 mCi Р 32 60.00 60.00
  В/ Лъчелечение с 89 Sr  
  Разпределение, дозиране и даване на лечебна доза 150.00 300.00
  За един леглоден в активен блок 100.00 200.00
  За лечебна доза Мetastron - Стойността на 89 Sr + 10% Стойността на радионуклида плюс 10 % Стойността на радионуклида плюс 20 %
3 Верификация на лъчелечебен план.  
  А/ Проверка с изобразяване на филм 25.00 50.00
  Б/ Проверка с полупроводникови детектори 15.00 30.00
  В/ Проверка с ТЛД на /точка/ 25.00 50.00
  Г/ Проверка на лъчевия сноп с ЙК във воден фантом /профил на сноп/ 50.00 100.00
4 Облъчване на кръвен продукт 120.00 240.00
КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
1 Абдоминална пункция 40.00 80.00
2 Плеврална пункция 50.00 100.00
3 Мускулна инжекция 10.00 20.00
4 Венозна инжекция 20.00 40.00
5 Краткотрайна инфузия на противотуморна субстанция (до 2 часа) 50.00 100.00
6 Средно продължителна инфузия на противотуморна субстанция (до 12 часа ) 100.00 200.00
7 Продължителна инфузия на противотуморна субстанция (за всеки 12 часа) 100.00 200.00
8 Катетеризация на пикочен мехур 30.00 60.00
КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ
1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години 800.00 1600.00
2 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2,500.00 5000.00
3 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 3,600.00 7200.00
4 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1800.00 3600.00
5 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1800.00 3600.00
6 Оперативни процедури на тънки и дебели черва,вкл.при заболявания на мезентериума и ретро перитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2,500.00 5000.00
7 Оперативни процедури на тънки и дебели черва,вкл.при заболявания на мезентериума и ретро перитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 2,500.00 5000.00
8 Оперативни процедури на тънки и дебели черва,вкл.при заболявания на мезентериума и ретро перитонеума със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1,000.00 2000.00
9 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретро перитонеума със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1,000.00 2000.00
10 Оперативни процедури върху апендикс 600.00 1200.00
11 Хирургични процедури эа затваряне на стома 700.00 1400.00
12 Хирургични процедури на ануса и перианалното пространство 500.00 1000.00
13 Оперативни процедури при хернии 600.00 1200.00
14 Конвенционална холецистектомия 900.00 1800.00
15 Лапароскопска холецистектомия 900.00 1800.00
16 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2,100.00 4200.00
17 Оперативни процедури върху черен дроб 2,500.00 5000.00
18 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1,000.00 2000.00
19 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 4,000.00 8000.00
20 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох,със среден обем и сложност 2,500.00 5000.00
21 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 800.00 1600.00
22 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 800.00 1600.00
23 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4,N0-2,М0 900.00 1800.00
24 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия 250.00 500.00
25 Оперативно лечение при остър перитонит 3,000.00 6000.00
26 Оперативно лечение на интраабдоминални абцеси 2,000.00 4000.00
27 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 1,200.00 2400.00
28 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани 900.00 1800.00
29 Лечение на тумори на кожата и лигавици - злокачествени новообразувания 500.00 1000.00
30 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлеэи,със среден обем и сложност 750.00 1500.00
31 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 1500.00 3000.00
32 Оперативно лечение на рани на кожата и подкожната тъкан от различно естество 70.00 140.00
33 Операция при доброкачествени новообразувания на кожата и подкожието /липома и др./ 300.00 600.00
  Еднодневна Хирургия    
1 Амбулаторна операция с местна* анестезия 80.00 160.00
  *ако се налага различна или скъпоструваща анестезия, тя се заплаща допълнително от пациента
АНЕСТЕЗИИ
1 Обща анестезия в зависимост от продължителността й 100 - 200 200-400
2 Локална анестезия без катетър 50.00 100.00
3 Локорегионална анестезия /без стойността на катетъра/ 50.00 100.00
  Локорегионална анестезия /с вкл. стойност на катетъра/ 200.00 400.00
4 Спинална анестезия 50.00 100.00
5 Епидурална анестезия /без стойност на катетъра/ 50.00 100.00
6 Епидурална анестезия /с вкл. стойност на катетъра/ 200.00 400.00
7 Брахиалплексусна /Катетърна/ анестезия 100.00 200.00
8 Брахиалплексусна анестезия 50.00 100.00
9 Кратка Венозна анестезия 41.00 82.00
10 Балансирана анестезия /в зависимост от продължителноста/    
  30 минути 95.00 190.00
  1 час 100.00 200.00
  2 часа 162.00 324.00
  4 часа 300.00 600.00
  6 часа 435.00 870.00
11 Инхалационна анестезия в зависимост от продължителността    
  30 минути 38.00 76.00
  1 час 80.00 160.00
  2 часа 109.00 218.00
  4 часа 172.00 344.00
  6 часа 230.00 460.00
12 TIVA I в зависимост от продължителността    
  30 минути 150.00 300.00
  1 час 155.00 310.00
  2 часа 267.00 534.00
  4 часа 502.00 1004.00
  6 часа 736.00 1472.00
13 TIVA II в зависимост от продължителността    
  30 минути 85.00 170.00
  1 час 90.00 180.00
  2 часа 130.00 260.00
  4 часа 221.00 442.00
  6 часа 321.00 642.00
14 NLA в зависимост от продължителността    
  30 минути 75.00 150.00
  1 час 85.00 170.00
  2 часа 123.00 246.00
  4 часа 160.00 320.00
  6 часа 235.00 470.00
15 RIVA 50.00 100.00
16 Консултация с анестезиолог 30.00 60.00
17 Присъствие на анестезиолог при манипулации с повишен риск 30.00 60.00
18 Анестезия до 1 час, с тяжест на пациента по ASA I-ва степен - използване само на един медикамент и водно-солеви разтвори и стандартна премедикация 60.00 120.00
19 Анестезия до 1 час и използване на скъпо-струващи медикаменти 60.00 плюс стойността на медикамента 120.00 плюс стойността на медикамента
20 Анестезия от 1 до 3 часа и тяжест на пациента по ASA II-ра - III-та степен и анестезия със стандартна премедикация, анестетик и водноелектролитни разтвори 100.00 200.00
21 Анестезия от 1 до 3 часа и тяжест на пациента по ASA IV - V-та степен и скъпо струващи медикаменти 150.00 300.00
22 Анестезия от 3 до 5 часа и тяжест на пациента по ASA II-ра - III-та степен и анестезия със стандартна премедикация, анестетик и водноелектролитни разтвори 200.00 400.00
23 Анестезия от 3 до 5 часа и тяжест на пациента по ASA IV - V-та степен и скъпо струващи медикаменти 250.00 500.00
24 Анестезия над 5 часа и тяжест на пациента по ASA II-ра - III-та степен и анестезия със стандартна премедикация, анестетик и водноелектролитни разтвори 300.00 600.00
25 Анестезия над 5 часа и тяжест на пациента по ASA IV - V-та степен и скъпо струващи медикаменти 350.00 700.00
* В зависимост от риска по ASA (от 1 до 5) стойността се повишава на всеки номер по ASA със 100 лв.
* Скъпоструващите медикаменти и белтъчни разтвори се заплащат допълтително по цени на Болнична аптека
* Болните, които нямат история на заболяване се водят амбулаторен тип - еднодневна хирургия, на тях може да се дава анестезия само, ако са по ASA I-ва - II-ра степен и по посочената по-горе тарифа заплащат
* Критично болните в клиника по офталмология по ASA IV-та - V-та степен, по принцип трябва да се правят с локално обезболяване, при необходимост за предоставяне на анестезиолог - да заплащат
КЛИНИКА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
1 Магнитно-резонансна томография /без КМ/ на 1 анатомична област /ЯМР/ 250.00 500.00
2 Компютърна томография на глава /без Контрастен материал/ 100.00 200.00
а Компютърна томография на глава /с Контрастен материал/ 150.00 300.00
3 Компютърна томография на тяло /без Конткрастен материал/ 200.00 400.00
а Компютърна томография на тяло /с Контрастен материал/ 270.00 540.00
б Виртуална колоноскопия 350.00 700.00
4 Компютърна томография на гръбначен стълб /без Контрастен материал/ 150.00 300.00
5 Рентгенография на зъби 3.00 6.00
6 Лицева и профилна графия на череп /всяка проекция/ 20.00 40.00
7 Сегментни снимки на череп /всяка проекция/ 20.00 40.00
8 Рентгенография на гръдна клетка 20.00 40.00
9 Рентгенография на костите и ставите на крайници /в една проекция/ 15.00 30.00
10 Рентгенография на таза 20.00 40.00
11 Рентгенографии на шийни прешлени /в една проекция/ 20.00 40.00
12 Рентгенография на торакални прешлени /в една проекция/ 20.00 40.00
13 Рентгенография на лумбални прешлени /в една проекция/ 20.00 40.00
14 Други костни графии 20.00 40.00
15 Миелография /с КМ/ 50.00 100.00
16 Рентгенова томография /за едно изследване/ 30.00 60.00
17 Рентгенова изследване на ларинкса 20.00 40.00
18 Рентгеново изследване на фаринкса с контраст 35.00 70.00
19 Рентгенография на бял дроб и сърце /в една проекция/ 20.00 40.00
20 Рентгеноскопия на бял дроб и сърце 10.00 20.00
21 Обзорна рентгенография на корема /в една проекция, вкл. латерография/ 20.00 40.00
22 Ретроградна холангиопанкреатография 35.00 70.00
23 Контрастно изследване на хранопровод, вкл.акта на гълтането 35.00 70.00
24 Рентгеново изследване на стомах и дуоденум 35.00 70.00
25 Иригография 35.00 70.00
26 Контрастиране на тънкото черво през сонда /ентероклизис/ 30.00 60.00
27 Фракциониран пасаж 35.00 70.00
28 Рентгеново изследване на стомах с фракциониран пасаж 35.00 70.00
29 Рентгеново изследване на хранопровод и стомах 35.00 70.00
30 Дирижиран пасаж 35.00 70.00
31 Фармакодинамично изследване 10.00 допълнително 20.00 допълнително
32 Двойноконтрастно изследване 15.00 допълнително 30.00 допълнително
33 Екскреторна /венозна / урография - без контраст 60.00 120.00
34 Фистулографии 35.00 70.00
35 Абдоминална ехография 40.00 80.00
36 Ендоректална ехография 90.00 180.00
37 Ангиографски изследвания / без да се включва стойността на контраста / 300.00 600.00
38 Ехография на големите слюнчени жлези 30.00 60.00
39 Ехография на щитовидната жлеза 30.00 60.00
40 Ехография на млечни жлези 30.00 60.00
41 Ехография на коремни органи-черен дроб,жлъчен мехур,слезка,панкреас,бъбреци 30.00 60.00
42 Ехография на пикочен мехур,матка и яйчници 30.00 60.00
43 Ехография на пикочен мехур,простата,остатъчна урина 30.00 60.00
44 Ехография на тестиси и епидидимите 30.00 60.00
45 Повърхностни структури-кожа,подкожие,нерви,сухожилия,мускули 20.00 40.00
46 Сакокаудография 50.00 100.00
КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
1 Мануална диагностика и терапия 27.00 54.00
2 Класическа електродиагностика 15.00 30.00
3 Постизометрична релаксация 10.00 20.00
4 ММТ 10.00 20.00
5 Измервания /ъглометрия, сантиметрия/ 5.00 10.00
6 Инхалация - на процедура 5.00 10.00
7 Групова лечебна гимнастика - на процедура 4.00 8.00
8 Обща укрепваща гимнастика - на процедура 4.00 8.00
9 Аналитична гимнастика - на процедура 7.00 14.00
10 ЛФК със специализирани методики - на процедура 8.00 16.00
11 Екстензионна терапия - на процедура 5.00 10.00
12 Масаж - на процедура 12.00 24.00
13 Частичен масаж - на две и повече полета 15.00 30.00
14 Масаж /специализирани техники, акупресура, зонотерапия, рефлекторен масаж/ 12.00 24.00
15 Апаратен масаж 7.00 14.00
16 Вакуумен масаж 7.00 14.00
17 Парафинолечебни процедури и апликации 7.00 14.00
18 Луголечебни процедури и апликация 7.00 14.00
19 Криотерапия 5.00 10.00
20 НИМП на поле, УВЧ, МВТ - радар 5.00 10.00
21 ДД, СМТ, ИТ, Електрофореза 6.00 12.00
22 Електростимулации - периферен нерв 10.00 20.00
повече от един нерв 12.00 24.00
системни заболявания 12.00 24.00
неденервирана мускулатура 8.00 16.00
над 5 полета 15.00 30.00
23 Процедури с токове на Д’ АРСОНВАЛ 7.00 14.00
24 Ултразвук на поле 6.00 12.00
става, гръбначен стълб 6.00 12.00
гласни връзки 5.00 10.00
Ултразвук на повече полета - на всяко поле по 3.00 6.00
25 Облъчване със солукс, общи и еритемни УВО и др. 5.00 10.00
26 Снемане и отчитане на биодоза 4.00 8.00
27 Лазертерапия на кожни повръхности 7.00 14.00
28 Класическа акупунктура 8.00 16.00
29 Акупунктура с мокса или лазер 8.00 16.00
30 Електоакупунктура 9.00 18.00
31 Микроиглотерапия 7.00 14.00
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
I РЕКТОСКОПСКИ, ЛАПАРОСКОПСКИ, ЕНДОСКОПСКИ, ПУНКЦИОННИ, АСПИРАЦИОННИ И ЩИПКОВИ БИОПСИИ
1 Обработка на материала за:    
1.1 Рутинно хистологично изследване - 1 блокче 15.00 25.00
1.2 Хистохимично /специални/ оцветявания от готови парафинови блокчета - 1 сп.оцв. 15.00 25.00
1.3 Имуноморфологично - 1 антитяло 50.00 70.00
1.4 Електронна микроскопия - 1 мрежичка 90.00 180.00
2 ДИАГНОСТИКА:    
2.1 На рутинен хистологичен и хистохимичен препарат - 1 препарат 40.00 60.00
2.2 На имуноморфологичен препарат - 1 антитяло 60.00 80.00
II ЦИТОЛОГИЯ НА БИОПТАТИ - ПУНКТАТИ, ОТПЕЧАТЪЦИ ОТ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ И ЦИТОНАМАЗКИ    
1 ИЗГОТВЯНЕ НА ЦИТОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ:    
1.1 Изготвяне, фиксиране и рутинно оцветяване на цитонамазки 7.00 15.00
1.2 Цитохимични тестове / PAS, Fe, АФ и др./ по 15.00 по 30.00
2 ЦИТОЛОГИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ /РАЗЧИТАНЕ/    
2.1 Лимфен възел 50.00 90.00
2.2 Биоптати от органи и тъкани 40.00 80.00
III ИНТРАОПЕРАТИВНО ЕКСПРЕСНО ИЗСЛЕДВАНЕ /ГЕФИР/    
1 Изработка на 1 материал 15.00 25.00
2 Диагностика 60.00 130.00
IV АУТОПСИЯ КАТО ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД ПРИ ОСОБЕНО ТРУДНИТЕ СЛУЧАИ, КАТО СРЕДСТВО ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА КЛИНИЧНИЯ ПРОБЛЕМ И МЕТОД ЗА ПРОВЕРКА И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНОТО И КЛИНИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ    
1 Извършване на рутинна аутопсия 350.00 700.00
2 Изготвяне на аутопсионен протокол с макроскопска находка 100.00 200.00
3 Изготвяне на некропсични препарати /средно по 7 за случай/ 50.00 100.00
4 Изготвяне на окончателна патологоанатомична диагноза и епикриза 100.00 200.00
V ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ БИОПСИЧЕН ФИШ 20.00 40.00
VI ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДРУЖЕСТВА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ СЪС ЗАСТРАХОВАНЕ И ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 30.00 лв. + 6 % от стойността на застраховката 60.00 лв. + 6 % от стойността на застраховката
VII СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРУП В ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА 24 ЧАСА, СЛЕД ПЪРВИТЕ 24 ЧАСА 20.00 40.00
VIII ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КРЕМАЦИЯ 10.00 20.00
IX Даване на препарати и парафинови блокчета за консултация в други болнични заведения - Депозит, който се връща след връщането на взетите материали 40.00 80.00
СЕКТОР ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
1 Преглед за леки телесни повреди с издаване на документ 40.00 50.00
2 Преглед за средни телесни повреди с издаване на документ 50.00 60.00
3 Преглед за тежки телесни повреди с издаване на документ 60.00 70.00
4 Преглед за полови престъпления и девственост с издаване на документ 60.00 70.00
5 Вторичен преглед за допълнениe 40.00 50.00
6 Експертиза на веществени доказателства в суха кръв за един обект: 40.00 50.00
7 Определяне на кръвна група на живо лице 50.00 70.00
8 Определяне на кръвна група на трупна кръв 20.00 50.00
9 Пълен качествен и количествен токсикологичен анализ на един случай с два обекта отрови 60.00 80.00
10 Пълен качествен и количествен токсикологичен анализ на урина за отрови със скрининг тест 160.00 270.00
11 Пълен качествен и количествен токсикологичен анализ на урина за отрови без скрининг тест 140.00 250.00
12 Качествен токсикологичен анализ на урина за една група съединения /наркотици, барбитурати, салицилати, бензодиазепинови, фенотиазинови, имипраминови, лекарствени средства и пестициди/ без скрининг тест 160.00 270.00
13 Анализ на въглероден окис и метхемоглобин - спектрофотометрично 14.64 32.00
14 Скрининг тест анализ за една група съединения: Морфини, кокаин, марихуана, бензодиазепинови, барбитурати, амфетамин, метамфетамин, метадон, фенциклидин 10.20 25.00
15 Съхранение на труп в хладилна камера за едно денонощие /по желание/ 20.00 40.00
16 Аутопсия при болестна причина за смъртта с аутопсионен протокол 140.00 250.00
17 Аутопсия при насилствена причина за смъртта с аутопсионен протокол 160.00 270.00
18 Аутопсия по желание на близките на починалия 160.00 270.00
19 Реаутопсия с аутопсионен протокол 200.00 360.00
20 Реаутопсия при ексхумация с аутопсионен протокол 300.00 600.00
21 Частична балсамация 400.00 600.00
22 Пълна балсамация 800.00 1200.00
23 Мацерация на кости /за един препарат/ 82.00 160.00
24 Снемане на зъбен статус, съхранение на кръв за ДНК 54.00 120.00
анализ при трупове с неустановена самоличност
25 Издване на препис от биопсичен фиш 20.00 40.00
25.1 Издаване на препис от аутопсионен протокол за дружества занимаващи се със застраховане и доброволно осигуряване 30.00 лв. + 6 % от стойността на застраховката 60.00 лв. + 6 % от стойността на застраховката
26 Издаване на разрешение за кремация 10.00 20.00
27 Оглед на местопроизшествие /за един час/ 3.00 10.00
28 Копия на ИЗ и друга медицинска документация за следствени органи + заверка 1.00 за една страница 2.00 за една страница
29 Хистологична диагностика    
29.1 Изготвяне на 1 хистологичен препарат от парафиново блокче, оцветено с ХЕ 5.00 10.00
29.2 Изготвяне на цитологичен препарат, оцветен с ХЕ или по Мей Грюнвалд - Гимза 10.00 30.00
29.3 Завеждане, макроскопска диагноза и оформяне на материал за хистологична обработка от хирургична биопсия и некропсия 20.00 40.00
29.4 Изготвяне на парафиново блокче от хирургичен материал или ендоскопска биопсия и некропсия 15.00 25.00
30 Гефрирно изследване /изработка/ 15.00 30.00
31 Изготвяне на серия от едно парафиново блокче или едно специално оцветяване 15.00 25.00
32 Диагностика на готов цитологичен препарат 40.00 60.00
33 Прегледи по искане на МВР /Дознание/ с изготвяне на експертиза:    
33.1 При искане на самите задържани /вкл. и с други специалисти/ 350.00 700.00
33.2 По искане на полицията 350.00 700.00
33.3 По искане на защитата 350.00 700.00
34 Вземане на проби - кръв и урина за изследване за алкохол 120.00 240.00
35 Вземане на проби - кръв и урина за изследване за наркотици 120.00 240.00
КЛИНИКА ПО ХЕМОДИАЛИЗА  
1 Стойност за извършена диализа 0.00 230.00
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
1 Вземане на венозна кръв 5.00 10.00
2 Определяне на кръвни групи АВО по кръстосан метод и Rh / D / антиген 10.00 20.00
3 Определяне на слаб D антиген / D u / по индиректен анти-глобулинов (Coombs) тест 30.00 60.00
4 Определяне на Rh фенотип ( CcDEē ) ( при изследване на част от антигените се отбелязва видът и броят на изс-ледваните антигени ) 30.00 (х 6.00 лв. за антиген) 60.00 (по 12.00 лв. за антиген)
5 Определяне на Kell антиген 9.00 18.00
6 Определяне на еритроцитни антигени извън АВО и Rh системите - Kell, k, Fy A , Fy B , Jk A , Jk B , Le A , Le B , P 1 , M, N, S, s, Lu A , Lu B ( при изследване на част от антигените се отбелязва видът и броят на изследавните антигени ) 135.00 (х 9.00 лв. за антиген) 270.00 (по 18.00 лв. за антиген)
7 Изследване на антиеритроцитни антитела – скрининг (авто- и ало-) 32.00 64.00
8 Директен антиглобулинов (Coombs) тест с полиспеци-фичен AHG тест-реагент 5.00 10.00
9 Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Кумбс) с моноспецифични AHG тест-реагент:    
9.1 - с анти- IgG и анти- C 3 d 15.00 30.00
9.2 - с анти- IgG, анти- IgM, анти- IgA, анти-C 3 c и анти- C 3 d 30.00 60.00
10. Изследване за алоеритронтитела 27.00 54.00
11. Изследване за анти-А 1 еритроантитела 10.00 20.00
12. Определяне специфичността на антиеритроцитните антитела 35.00 70.00
13. Определяне титър на антиеритроцитните антитела 25.00 50.00
14. Други методи за имунохематлогична диагностика-елуция, абсорбция и други с последваща идентификация на ери-троантителата или уточняване на еритроцитни антигени 40.00 80.00
15. Доказване на двуфазови хемолизини на Donath-Landsteiner 20.00 40.00
16. Диагностика на студовоаглутининова болест 35.00 70.00
17. Доказване на антимедикаментозни еритроантитела 30.00 60.00
18. Изследване за секреторство 30.00 60.00
19. Определяне титър на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG 20.00 40.00
20. Тест за съвместимост при подбор на кръв за преливане 20.00 40.00
21. Консултация с имунохематолог 15.00 30.00
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
1 Вземане на кръв:
Капилярна 2.00 4.00
Венозна 2.00 4.00
2 Пълна кръвна картина (автоматично): 5.00 10.00
  Хемоглобин
  Хематокрит
  MCH
  MCHC
  MCV
  RDW
  Еритроцити
  Тромбоцити
  Левкоцити
  Левкограма /Диф. Броене/
3 ESR /СУЕ/ Wrg 1.50 3.00
4 Ретикулоцити 2.50 5.00
5 Левкограма микроскопски: 4.00 8.00
6 Морфология на Ери 3.00 6.00
7 Морф. на Ери и диф. броене 5.00 10.00
8 ЛЕ-клетки 5.00 10.00
9 Протромбиново време 2.50 5.00
10 АПТТ 3.00 6.00
11 ТТ 3.00 6.00
12 Фибриноген 4.00 8.00
  КЛИНИЧНА ХИМИЯ
13 Общ белтък 2.00 4.00
14 Албумин 2.00 4.00
15 Имуноглобулин G 10.00 20.00
16 Имуноглобулин M 10.00 20.00
17 Имуноглобулин A 10.00 20.00
18 С3 12.00 24.00
19 С4 12.00 24.00
20 Креатинин 2.50 5.00
21 Урея 2.50 5.00
22 Кръвна захар 2.00 4.00
23 Кръвно-захарен профил 6.00 12.00
24 ОГТТ /75 g/ 6.00 12.00
25 Пикочна киселина 2.00 4.00
26 Общ билирубин 2.50 5.00
27 Директен билирубин 2.50 5.00
28 ГОТ 3.00 6.00
29 ГПТ 3.00 6.00
30 КК 3.00 6.00
31 ЛДХ 3.00 6.00
32 Алфа-амилаза 3.00 6.00
33 АФ 3.00 6.00
33.1 Изоензими на АФ по 5 по 10
34 ГПТ 3.00 6.00
35 Клиникохимични изследвания
а Холестазни ензими/5-нуклеотидаза по 5.00 по 10.00
б Глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа 6.00 12.00
в Електрофореза на белтъци в течности 101.00 202.00
г Церулоплозмин 5.00 10.00
д Липопротеин Х -качествено 7.00 14.00
36 Липаза 5.00 10.00
37 КФ-обща 5.00 10.00
38 КФ- простатна 5.00 10.00
39 Алфа-ХБДХ 4.00 8.00
40 КК-МВ 5.00 10.00
41 Глик. HbA1c 10.00 20.00
42 Микроалбуминария 9.00 18.00
43 CRP 10.00 20.00
44 D-димер 20.00 40.00
  ЕЛЕКТРОЛИТИ
43 Натрий 2.00 4.00
44 Калий 2.00 4.00
45 Хлориди 2.00 4.00
46 Йонизиран калций 5.00 10.00
47 Неорганичен фосфат 2.00 4.00
48 Желязо 5.00 10.00
49 ЖСК 5.00 10.00
50 Магнезий 4.00 8.00
51 Мед 10.00 20.00
  КИСЕЛИННО-АЛКАЛНО СЪСТОЯНИЕ
а За артериална капилярна кръв 15.00 30.00
 
  PCO 2
  PO 2
  Hct
  CHCO 3
  BB
  BE
б За артериална кръв 30.00 60.00
 
  PCO 2
  PO 2
  Hct
  CHCO 3
  BB
  BE
  ЛИПИДОЛОГИЯ
52 Общ холестерол 2.50 5.00
53 Хол-ЛВП 3.00 6.00
54 Хол-ЛНП
55 Триглицериди 2.50 5.00
56 Електрофореза на ЛП 8.00 16.00
57 АпоАI 8.00 16.00
58 АпоВ 8.00 16.00
59 ЛП(а) 10.00 20.00
60 Фенотип на ЛНП 20.00 40.00
61 Хол-ЛНП след ултрацентрофугиране 15.00 30.00
62 Хол-ЛМНП след ултрацентрофугиране 15.00 30.00
63 Хол-ЛВП след ултрацентрофугиране 15.00 30.00
64 С-реактивен протеин 10.00 20.00
65 креатининов клирънс 8.00 16.00
  УРИНА
66 Качествено и седимент 2.00 4.00
Тест-лентички:
Седимент /микроскопски/:
67 Камерно броене на клетки в прясна урина 5.00 10.00
68 Изследване на електролити 6.00 12.00
69 ХОРМОНИ
69.1 Инсулин 20.00 40.00
69.2 Кортизол 20.00 40.00
69.3 Хорионгонадотропен хормон/ beta_HCG 20.00 40.00
69.4 Пролактин 20.00 40.00
69.5 TSH 20.00 40.00
69.6 FT4 20.00 40.00
69.7 FT3 20.00 40.00
69.8 Тестостерон 20.00 40.00
69.9 LH 20.00 40.00
69.10 FSH 20.00 40.00
69.11 Етрадиол 20.00 40.00
69.12 Прогестерон 20.00 40.00
70 ТУМОРНИ И СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ
70.1 Алфафетопротеин 22.00 44.00
70.2 СА 15-3 22.00 44.00
70.3 СА 19-9 22.00 44.00
70.4 СА 125 22.00 44.00
70.5 СЕА 22.00 44.00
70.6 t-РSА 22.00 44.00
70.7 Тропонин I 15.00 30.00
В така посочените цени по позиции 69 и 70 не се включват разходите за вземане на кръв и труд на персонала.
ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ
1 Гърлен секрет – профилактично (носителство на персонала) 10.00 20.00
2 Гърлен секрет, носен секрет, секрет от устна кухина - диагностично 17.00 34.00
3 Ушен секрет и други материали ГДП 22.00 44.00
4 Храчка 20.00 40.00
5 Други ДДП (ЕТ, канюли) 20.00 40.00
6 Очен секрет 22.00 44.00
7 Урина 17.00 34.00
8 Вагинален и цервикален секрет 25.00 50.00
9 Уретрален секрет и еякулат 25.00 50.00
10 Фецес 21.00 42.00
11 Жлъчка, чревна лигавица и др. 22.00 44.00
12 Ранев секрет 21.00 42.00
13 Пунктат 23.00 46.00
14 Дренажи 21.00 42.00
15 Хемокултура - автоматизирана система Bactec 9050 27.00 54.00
16 Катетри (ЦВП, ПВП) 25.00 50.00
17 Ликвор 25.00 50.00
18 Болнична среда 15.00 30.00
19 Изследване за туберкулоза 20.00 40.00
20 Серология за сифилис - TPHA 15.00 30.00
21 Серология - AST (РЗХА) 12.00 24.00
22 Серология-WR, Widal и Пол-Бюнел 10.00 20.00
23 Микробиологично изследване на микоплазми 40.00 80.00
СЕКТОР ПО ВИРУСОЛОГИЯ
1 Вземане на кръв 2.00 4.00
2 EBV - VCA IgM 20.00 40.00
3 EBV - VCA IgG серум 20.00 40.00
4 EBV - VCA IgG ликвор 26.00 52.00
5 EBV - EA IgG 20.00 40.00
6 EBV - NA IgG 20.00 40.00
7 CMV IgM 25.00 50.00
8 CMV IgG серум 20.00 40.00
9 CMV IgG ликвор 26.00 52.00
10 VZV IgM 25.00 50.00
11 VZV IgG серум 25.00 50.00
12 VZV IgG ликвор 26.00 52.00
13 VZV IgA 25.00 50.00
14 HSV 1 IgG 25.00 50.00
15 HSV 1 IgM 25.00 50.00
16 HSV 2 IgG 25.00 50.00
17 HSV 2 IgM 25.00 50.00
18 HSV1/2 IgG 25.00 50.00
19 HSV1/2 IgА 25.00 50.00
20 HSV1/2 IgG ликвор 26.00 52.00
21 HBsAg 15.00 30.00
22 HBcore M 25.00 50.00
23 HBcore Total 20.40 40.80
24 HBe Ag 25.00 50.00
25 anti - HBe 25.00 50.00
26 anti - HBs 25.00 50.00
27 HCV AB 20.00 40.00
28 HIV I/II 15.00 30.00
29 HAV Total 22.00 44.00
30 HAV IgM 22.00 44.00
31 Chlamydia trachomatis IgG 15.00 30.00
32 Chlamydia trachomatis IgM 20.00 40.00
33 Chlamydia trachomatis IgA 20.00 40.00
34 Mycoplasma pneumoniae IgG 22.00 44.00
35 Mycoplasma pneumoniae IgM 24.00 48.00
36 Syphilis 15.00 30.00
Звено по анаероби
1 Изследване на анаероби /на всякакъв вид материал, включващо оцветяване по Грам, посявка, идентификация и антибиограма на 1 щам/ 37.00 74.00
2 Хемокултура за анаероби 26.00 52.00
3 Изследване на Clostridium difficile * 45.00 90.00
4 Изследване на Helicobacter pylori * 25.00 50.00
*Цените на тези изследвания са свързани със закупуване на китове от чуждестранни фирми.
III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
       
Амбулаторен преглед
1 Преглед при професор 50.00 100.00
2 Преглед при доцент 40.00 80.00
3 Преглед при нехабилитиран лекар 30.00 60.00
КП-№ Избор на екип    
117 Глухота - кохлеарна имплантация при лица под 18 години 660
118 Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана 401
119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха 401
120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците 239
121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята 410
122 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шията и шийни метастази 896
123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/с обща анестезия 285
125 Оперативно лечение на неоплазми на носа и околоносните кухини 700
131 Оперативно отстраняване на катаракта 270
133 Хирургично лечение на глаукома 293
134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност 113
135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност 225
136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 308
137 Кератопластика 450
140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретината, стъкловидното тяло и при травми 330
156 Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 900
157 Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 900
158 Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години 700
159 Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица под 18 години 700
160 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 821
161 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години 821
162 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица над 18 години 450
163 Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица под 18 години 450
164 Оперативни процедури върху апендикса 419
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома 450
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 320
167 Оперативни процедури при хернии 431
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 450
169 Конвенционална холецистектомия 676
170 Лапароскопска холецистектомия 450
171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 855
172 Оперативни процедури върху черен дроб 900
173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 700
174 Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност 900
175 Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох със среден обем и сложност 700
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 450
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 660
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 150
181 Оперативно лечение при остър перитонит 700
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 700
184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани - хирургично лечение 413
185 Лечение на тумори на кожата и лигавиците - злокачествени новообразувания 341
187 Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези с голям и много голям обем и сложност 450
188 Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези със среден обем и сложност 450
189 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 700
198 Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение 900
200 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) 900
201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 853
203 Хирургично лечение при травма на главата 631
204 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение 602
205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции 700
214 Спешни състояния в гръдната хирургия 450
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 802
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 700
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 450
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 274
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 450
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник 450
221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник 700
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник 338
223 Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник 195
224 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 450
259 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 450
260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 450
261 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 300
262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност 150
263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 315
Индивидуален сестрински пост
1 За дневно дежурство 50.00 100.00
2 За нощно дежурство 70.00 140.00
Индивидуален санитарен пост
1 За дневно дежурство 20.00 40.00
2 За нощно дежурство 30.00 60.00
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
1 Експертиза на трудоспособността 30.00  
2 Експертно заключение от Началник Клиника/Отделение 50.00 100.00
3 Амбулаторна операция 32.00 64.00
4 Амбулаторна операция с анестезия 40.00 80.00
5 Фибробронхоскопия 70.00 140.00
6 Планови бронхоскопии, езофагоскопии, ректоскопии на пациенти нележащи в болницата /без обща анестезия/ 50.00 100.00
7 Урография с анестезиолог /без контраст/ 60.00 120.00
8 Продължително обезболяване 200.00 400.00
9 Епидурално обезболяване /без контраст/ 50.00 100.00
10 Анестезия за амбулаторни нележащи /външни/ болни /при урографии, скенер, ангиограф, ЯМР и др./ 75.00 150.00
11 Алергологични изследвания с тестуване 50.00 100.00
12 Алергологични услуги
а Интрадермален тест - за брой алерген по 1.50 3.00
б "Прик" тест - за брой по 1.50 3.00
в Скарификационен тест - за брой 0.75 1.50
г Епикутанен тест - за брой по 0.75 1.50
д Консултация с алерголог, вкл. тестуване, мнение за предоперативна подготовка и заключение /само за постъпващи на стационарно лечение/ 20.00 40.00
13 Мускулна инжекция 3.00 6.00
14 Венозна инжекция 5.00 10.00
15 Подкожна инжекция 3.00 6.00
16 Венозна инфузия - 1-ва банка 5.00 10.00
17 Венозна инфузия всяка следваща банка по 2.50 по 5.00
18 Вторична превръзка - амбулатория 20.00 40.00
19 Набавяне на канюли /за пациенти оперирани от болницата преди години, които са трайни канюлоносители/ 10.00 20.00
20 Стерилизация на медицински изделия - барабани и контейнери /за 1 брой/ 8.00
21 Стерилизация с плазма - цена на един цикъл 240.00
22 Стерилизация с плазма - цена на една кошница/ 1/2 стерилна единица 40.00
23 Опаковане на медицински изделия, инструменти и др. за стерилизация  
23.1 Средна цена на една опаковка с фолио за стерилизация с пара 1.00
23.2 Средна цена на една опаковка с хартия за стерилизация с пара 2.00
23.3 Средна цена на една опаковка с фолио за стерилизация с плазма 2.00
23.4 Средна цена на една опаковка с хартия за стерилизация с плазма 5.00
24 Медицински документ - дубликат 5.00 10.00
25 Извършване презентация на медикаменти от фирми (с ДДС) 300.00 600.00
25.1 Презентация, различна от презентация на медикаменти ( с ДДС ) 200.00 400.00
26 Административно-финансово управление на договори (с ДДС) 240.00
26.1 Административно-финансово управление на договори по чл. 95, ал. 1 от ЗЛЗ (с ДДС) 500.00
27 Наем на зала за провеждане на обучение в отоплителен сезон:
27.1 1 ден, вкл. разходи /без ДДС / 95.00
27.2 1 кв. м. за месец, вкл. разходи / без ДДС / 6.00
27.3 1 час, вкл. разходи / без ДДС / 12.00
28 Наем на зала за провеждане на обучение в неотоплителен сезон:
28.1 1 ден, вкл. разходи / без ДДС / 60.00
28.2 1 кв. м. за месец, вкл. разходи / без ДДС / 5.00
28.3 1 час, вкл. разходи / без ДДС / 8.00
29 Изследователска база за клинични проучвания за една календарна година, обхващаща периода от 1 януари до 31 декември / без ДДС / 2000.00
30 Такса за разглеждане на документацията от етичната комисия, на ново клинично проучване / без ДДС/ 200.00
31 Такса за съществена промяна на протокола към провеждано в болницата клинично изпитване / без ДДС / 100.00
32 Транспорт със специализиран медицински автомобил - за 1 км . /с ДДС / 1.80 3.60
33 Копия на ИЗ и друга медицинска документация + заверка /за една страница/ без ДДС 1.00 2.00
34 Ламиниране на документация / за 1 бр. - формат А4 / - без ДДС 1.50
Хирургични клиники
1 Набавяне на хирургични и други консумативи, които пациентът трябва да закупи от външна фирма стойността на консуматива + 10 % стойността на консуматива + 20 %
Горепосочените цени са в български лева /BGN/.
За заплатените суми на пациента задължително се издава финансов документ, съдържащ данни за извършените медицински услуги.

Начало ^^