Д-р Фани Цуракова (Фанка Койчева)

 

_____________________________________________________________________________

Образование:

1980 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

_____________________________________________________________________________

Специализации:

1979 г. - специализация по научна популяризация в. „Орбита”

2000 г. - придобита специалност „Психиатрия”

1999 г. - курс „Комуникации в здравеопазването”, програма ФАР

2001 г. - курс „Обучение на обучители по здравна промоция”, Световна банка

_____________________________________________________________________________

Регистрация:

Български лекарски съюз, София

_____________________________________________________________________________

Професионално развитие:

Журналистическа практика:

 • редактор, в. “Орбита”;
 • зав. отдел „Въпроси на здравето”, сп. “ Жената днес”,
 • редактор, сп. „Общество и право”;
 • водещ, „Здраве от ефира”, Българско национално радио.

Медицинска практика:

 • завеждащ селски участък с. Чавдар;
 • ординатор, Национален център по наркомании;
 • специалист, специалист по РR, Национален център по обществено здраве;
 • отговорник по темата „Насилие и здраве” към СЗО (2003-2011);
  психиатър, Амбулатория за специализирана медицинска;
 • специалист, PR, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”;
 • психиатър, кабинет по психиатрия към Диагностично-консултативен блок на УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”
 • редактор на Български психиатричен журнал „Рецептор”
_____________________________________________________________________________

Членство:

Съюз на българските журналисти

Съюз на българските писатели

Колегиум частна психиатрия

Международна асоциация на писателите-лекари (UMEM), председател за България

 

_____________________________________________________________________________

Участие в научни форуми и публикации:

2 - в чуждестранни научни форуми и списания

9 - в национални научни форуми и списания

Журналистика и публицистика, цитирани в научни издания и общообразователни учебници.

Художествени произведения и книги, издадени или представяни на театрална и филмова сцена в България, САЩ, Русия, Румъния, Англия, Испания, Германия, Япония.

 

_____________________________________________________________________________

Начало ^^