Доцент д-р Григорий Неделков, дм

Изпълнителен директор на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

Е-mail: direktor_isul@isul.eu

________________________________________________________________________

Образование:

1976 г. – висше образование по медицина, Медицински университет, София

________________________________________________________________________

Специализации:

1982 г. – придобита специалност по рентгенология

1990 г. – доктор по медицина

1986 г. – специализация по компютърна томография, Германия

1991 г. – специализация по магнитно-резонансна томография, Белгия

1993 г. – специализация по образна диагностика на заболявания на гръдния кош, Норвегия

________________________________________________________________________

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет, София

________________________________________________________________________

Професионално развитие:

1976 г. – ординатор, Рентгеново отделение, Районна болница, Свищов

1979 г. – асистент, Катедра по рентгенология, МУ – София

1991 г. – доцент, Медицински факултет, МУ – София

1991 г. – декември 2013 г. - ръководител на Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

лектор в курсовете на студенти по медицина и на курсове по СДК

2014 г. – изпълнителен директор на УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”

________________________________________________________________________

Членство:

Член на Българската асоциация по рентгенология, радиология и радиобиология, на ESR , на CIRSE

________________________________________________________________________

Участие в научни форуми и публикации:

48 публикации в български и чуждоезични издания

________________________________________________________________________

Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”:

„Роля на компютърната томография при определяне стадия на карцином на пикочния мехур и простатата”

________________________________________________________________________

Начало ^^