Подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

Подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси на:

Адресите и телефоните за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси са определени със заповед на Министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев. Заповедта на Министъра на здравеопазването е в изпълнение на Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията.