ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ В УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ"ЕАД


Изтегли файла