Конкурси, търгове

 

Избор на нова главна сестра на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

 

На 1 декември 2009 г. изтече мандатът на главната сестра на УМБАЛ „Ц. Йоанна -ИСУЛ” - Росица Данева. Постът бе поет от сестра Катя Димова.

_____________________________________________________________________

Момент от тържеството във връзка с края на мандата като главна сестра на Росица Данева

_____________________________________________________________________

Настоящата главна сестра Катя Димова, Петя Тошева - старша главна сестра на Спешно отделение и сестра Росица Данева

_____________________________________________________________________

Начало^^