Обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП

 ___________________________________________________________________________________________    

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за медицинския и немедицински персонал на УМБАЛ"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД    

АОП № 00494-2017-0030                       

 • Договор - 28.05.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 28.05.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 28.05.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление завъзложена поръчка - 28.05.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за изменение - 30.03.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 29.03.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 29.03.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 14.03.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Лого на ИСУЛ  (JPG формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение  (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение в съответствие с техническата спецификация  (Word формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>