Обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП

 ___________________________________________________________________________________________    

Доставка на консумативи за стерилизация за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД  

АОП № 00494-2017-0005                          


 • Договор - 10.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 10.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 10.08.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 08.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 08.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 08.06.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 30.03.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>