Обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП

 ___________________________________________________________________________________________    

Доставка на канцеларски материали и медицински бланки за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД             

АОП № 00494-2017-0001               

 • Договор - 23.03.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 17.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 17.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 10.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 07.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 27.01.2017  (PDF формат на файла) повече>>
 • Образец на логото на ИСУЛ -  (Word формат на файла) повече>>
 • Образци на бланки -  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление за поръчка  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>