Обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП

 ___________________________________________________________________________________________    

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД                             00494-2016-0027

           

  • Договор - 07.02.2017  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 29.11.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол № 2 - 29.11.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Писмо за отваряне на цените - 21.11.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол № 1 - 16.11.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Разяснение - 27.10.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
  • Документация  (Word формат на файла) повече>>
  • Обявление за поръчка  (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение за откриване на процедура  (PDF формат на файла) повече>>