Обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП

 ___________________________________________________________________________________________    

    00494-2020-0001

„Извършване на СМР по конструктивно укрепване на участъци от главен болничен корпус на УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД по две обособени позиции: обособена позиция № 1 „Конструктивно укрепване и усилване на източно крило по ос „А“ на главен болничен корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” ЕАД и извършване на ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект” и обособена позиция № 2 „Укрепване на саморазрушаващи се тухлени арки по източната фасада на западното крило на главен болничен корпус на УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ"


  • Решение - 13.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол - 13.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
  • Ценово предложение - 03.01.2020 (Excel формат на файла) повече>>
  • Техническа спецификация - 03.01.2020 (Excel формат на файла) повече>>
  • Документация - 03.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
  • Документация - 03.01.2020 (Word формат на файла) повече>>
  • Обявление - 03.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 03.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>