Обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП

 ___________________________________________________________________________________________    

    00494-2019-0016

Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”


 • Договор - 06.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 06.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 03.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 25.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 11.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 11.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 11.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение към процедура - 14.10.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 25.09.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 25.09.2019 (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 25.09.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 25.09.2019 (PDF формат на файла) повече>>