Обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП

 ___________________________________________________________________________________________    

00494-2019-0007

Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия в УМБАЛ"Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД 

 • Договор - 10.06.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 10.06.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 15.05.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 15.05.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 08.05.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Коригирана документация в част "РАЗДЕЛ VI "УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА", 1. Общи условия"  - 22.04.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 22.04.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 16.04.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 16.04.2019 (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 16.04.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 16.04.2019 (PDF формат на файла) повече>>